Tillbaka till Aktuellt
16.9.2020

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) är ett kompakt informationspaket om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

I översikten har de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen grupperats efter tre teman: arbetslivslängden, pensionsnivåerna och finansieringen av pensionerna. 

Exempel på indikatorer är den förväntade pensioneringsåldern, arbetslivslängden, sysselsättningsgraderna och den genomsnittliga totalpensionen. Tydligt strukturerad information och analys lämnas också om pensionernas ersättningsgrader, pensionärshushållens ekonomi, pensionsutgifterna och finansieringen. 

Översikten ger en koncis och åskådlig beskrivning av dagsläget, den tidigare utvecklingen och den uppskattade framtida utvecklingen av faktorer som är centrala med tanke på pensionsskyddet och finansieringen av pensionerna. 

Den årligen uppdaterade översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av utsikterna för pensionsskyddets utveckling. Översikten presenterar de viktigaste indikatorerna och hänvisar till ytterligare informationskällor. 

Työeläkeindikaattorit 2020. Eläketurvakeskuksen raportteja 09/2020 (Publikationen på finska i Julkari).

This is staging