Tillbaka till Aktuellt
13.3.2020

Pensionsskyddscentralen ber att de som avbryter sitt utlandsarbete meddelar om att de återvänder hem.

Om du har ett A1-intyg som beviljats av Pensionsskyddscentralen och du avbryter ditt utlandsarbete (t.ex. på grund av coronaviruset) och återvänder till Finland, ska du meddela det till Pensionsskyddscentralen.

Meddela om återvändandet, om du kommer att vistas i Finland i mer än 30 dagar eller om du inte längre kommer att arbeta i utlandet. 

Om ditt utlandsarbete avbryts för en kortare tid, behöver det inte meddelas till Pensionsskyddscentralen, utan A1-intyget hålls i kraft trots det korta avbrottet.

Behändigast är det att meddela via Pensionsskyddscentralens e-tjänst.

Du kan logga in i tjänsten med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Efter att ha fått meddelandet om återvändande avslutar Pensionsskyddscentralen A1-intygets giltighet den dag då du har återvänt till Finland.

Om ditt utlandsarbete fortsätter efter avbrottet

Om utlandsarbetet fortsätter, behövs en ansökan om ett nytt A1-intyg från Pensionsskyddscentralen. Det gäller både arbetstagare och företagare.

Om du arbetar i flera EU-länder

Skyldigheten att meddela gäller inte dem som har fått ett A1-intyg på grund av att de normalt arbetar i flera EU-länder.

Närmare upplysningar:

Pensionsskyddscentralens kundtjänst

tfn 029 411 2110 (vardagar kl. 9–16).

ulkomaanasiat(at)etk.fi

This is staging