Tillbaka till Aktuellt
7.4.2020

Under år 2019 gjorde Pensionsskyddscentralen (PSC) mycket förberedande utrednings- och beräkningsarbete för att det ska finnas ett gott kunskapsunderlag med tanke på beredskapen inför de utmanande utsikterna, skriver verkställande direktör Mikko Kautto i PSC:s årsberättelse 2019.

På begäran av arbetsmarknadsorganisationerna inledde Pensionsskyddscentralen utredningar om bl.a. finansiering, invalidpensioner och rehabilitering. Dessutom gjorde PSC bakgrundsutredningar åt social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupper om företagarnas arbetspensionsskydd och en sammanslagning av pensionssystemen för den privata och den kommunala sektorn.

Ibruktagningen av inkomstregistret inom pensionssystemet medförde många utmaningar i synnerhet under årets första månader.  Under berättelseåret deltog Pensionsskyddscentralen fortfarande aktivt i den offentliga debatten. Pensionsskyddscentralen utvecklade också sin kundtjänst och fick god respons på det.  Besökarantalet i e-tjänsterna ökade också rejält.

Vid slutet av år 2019 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 324 personer. Personantalet minskade litet. Pensionsskyddscentralens kostnader var 37,5 miljoner euro. De minskade med 1,3 miljoner euro från året innan. Kontorshuset i Böle såldes på sommaren och ett hyresavtal om nya lokaler  i Fiskehamnen undertecknades.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens år 2019 och bekanta dig med årsberättelsen.

This is staging