Ajankohtaislistaus
7.4.2020
Taustalla ilmakuva Itä-Pasilasta, päällä teksti Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2019.

Eläketurvakeskus (ETK) teki vuoden 2019 aikana paljon ennakoivaa selvitys- ja laskelmatyötä, jotta pitkän aikavälin haastaviin näkymiin varautumiselle olisi hyvä tietopohja, toimitusjohtaja Mikko Kautto kertoo ETK:n vuosikertomuksessa 2019.

Eläketurvakeskus käynnisti työmarkkinajärjestöjen pyynnöstä selvityksiä muun muassa rahoituksesta, työkyvyttömyyseläkkeistä ja kuntoutuksesta. Lisäksi ETK teki taustaselvityksiä STM:n työryhmille yrittäjien työeläketurvasta ja yksityisen ja kunnallisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistymisestä.

Tulorekisterin käyttöönotto eläkealalla toi paljon haasteita etenkin alkuvuonna. Eläketurvakeskus osallistui kertomusvuonna edelleen aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Eläketurvakeskus kehitti myös asiakaspalveluaan, ja sai siitä hyvää palautetta. Myös verkkopalvelujen vierailumäärät kasvoivat reippaasti.

Eläketurvakeskuksen palveluksessa toimi vuoden 2019 lopussa 324 henkilöä. Henkilömäärä aleni hieman. Eläketurvakeskuksen kulut olivat 37,5 miljoonaa euroa, ja ne alenivat edellisestä vuodesta 1,3 miljoonalla eurolla. Pasilan toimitalo myytiin kesällä ja solmittiin vuokrasopimus uusiin tiloihin Kalasatamassa.

Lue lisää Eläketurvakeskuksen vuodesta 2019 sekä tutustu vuosikertomukseen.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging