Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Uusi vanhuuseläkeikä lykkää eläkkeelle siirtymistä

Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 63-vuotiaiden ikäluokassa vuosina 2016, 2017 ja 2018

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa vanhuuseläkkeen alaikärajaa korotettiin. Alin vanhuuseläkeikä nousee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä ikäluokittain kolmen kuukauden portain niin, että vuonna 1962 syntyneillä ikäraja on 65 vuotta. Ensimmäiset uuden alaikärajan saavuttaneet jäivät vanhuuseläkkeelle viime vuonna.

Ikärajamuutoksen seurauksena vuoden 2018 tammi-maaliskuussa kukaan ei saavuttanut uutta 63 vuoden 3 kuukauden vanhuuseläkeikää. Helmi-huhtikuussa vanhuuseläkkeelle siirtyi kuukausittain vain 300 henkilöä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2 000. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä putosi vuonna 2018 kaikkiaan noin 8 000 henkilöllä edellisvuodesta, mikä on seurausta pääosin vanhuuseläkkeen ikärajan noususta.

Käytännössä ikärajamuutos on merkinnyt työnteon jatkamista kolme kuukautta aiempaa pitempään eli uudelle alaikärajalle asti. Vuonna 1955 syntyneet ovat jatkaneet työssä ainakin 63 vuoden ja kolmen kuukauden ikään, jos he olivat työssä täyttäessään 63 vuotta.

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on keskittynyt vahvasti muutamaan ikäpisteeseen. Niitä ovat ikävuosien 62, 63, 65, ja 68 täyttäminen. Ylivoimaisesti merkittävin rajapyykki on jo vuosien ajan ollut vanhuuseläkkeen alaikäraja 63 vuotta, jonka korvasi vuonna 2018 suosituimpana ikäpisteenä uusi alaikäraja 63 vuotta 3 kuukautta.

Lue lisää:

Uusin julkaisu:

62-vuotiaita eniten ovella

31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet31.12.2018 osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä ja keskieläke €/kk, 50 %:n tasoiset eläkkeet

Vuoden 2018 lopussa osittaista vanhuuseläkettä sai 18 700 henkilöä. Eläkkeensaajista enemmistö, 10 800 oli miehiä. Ovea saaneiden määrä oli suurin 62-vuotiaiden (vuonna 1956 syntyneiden) ikäluokassa. Heistä eläkettä sai kaikkiaan 8 200.

Lähes 90 prosenttia osittaisen vanhuuseläkkeen saajista on valinnut eläkkeensä 50 prosentin tasoisena. Nämä eläkkeet olivat suuruudeltaan keskimäärin 790 €/kk (mediaani 710 €/kk). 25 prosentin eläkkeen on valinnut 2 300 henkilöä. Heidän eläkkeensä oli keskimäärin 420 €/kk (mediaani 380 €/kk).

Eläkkeiden suuruusjakauma on vahvasti vino sekä sukupuolen että iän suhteen. Miesten 50 prosentin tasoinen eläke oli keskimäärin 880 €/kk, kun naisten eläke oli 660 €/kk. Osittainen vanhuuseläke oli myös sitä suurempi, mitä vanhempi eläkkeensaaja oli. 63–68-vuotiaiden miesten ja 65–68-vuotiaiden naisten ikäluokissa keskimääräinen 50 prosentin eläke ylitti 900 euroa kuukaudessa.

Lue lisää:

Työuraeläke myönnetty 27 henkilölle

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä.

Tilanne 31.12.2018

27 hakijalle on myönnetty työuraeläke:

  • 21 henkilön eläke alkoi vuoden 2018 aikana. Heistä yksi on nainen.
  • 6 henkilöä on saanut myönteisen ennakkopäätöksen. Eläkkeet alkavat vuonna 2019.
  • 5 eläkettä on voimassa.
  • 16 eläkettä on päättynyt.

12 hakijalle on myönnetty vanhuuseläke.

6 hakijalle on myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke.

31 hakemusta on hylätty:

  • 16 hylkäystä: työ ei riittävän kuluttavaa ja rasittavaa
  • 13 hylkäystä: ei eläkkeeseen oikeuttavaa työskentelyä tai muu juridinen syy
  • 2 hylkäyksellä muu syy
  • Hylätyistä kahdelle on tehty myönteinen ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläkkeestä.

Keskimääräinen työuraeläke vuonna 2018 oli 1 978 €/kk.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging