Arbetserfarenhet

  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 2007-
  • Avdelningschef, Pensionsskyddscentralen, 2005-2007
  • Utvecklingschef, Pensionsskyddscentralen, 2000-2005
  • Kontaktchef, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 1998-1999
  • Matematiker, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 1989-1998

This is staging