Arbetserfarenhet, huvudsysslor

  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 2019-
  • Direktör, Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 2010-2019
  • Direktör, Löntagarnas forskningsinstitut, 2006-2010
  • Forskarprofessor, Statens ekonomiska forskningscentral, 2000-2006
  • Forskningsdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral, 1999-2000
  • Chefsekonom, Statens ekonomiska forskningscentral, 1997-1999
  • Äldre forskare, Löntagarnas forskningsinstitut, 1994-1997
  • Forskningsdirektör, Yrjö Jahnssons stiftelse, 1989-1994

Arbetserfarenhet, bisysslor

  • Helsingfors universitet, docent i nationalekonomi, 2000-
  • Joensuu universitet, docent i nationalekonomi, 1996

This is staging