Forskningsområden

  • Arbetslivslängd och pensionsövergångar
  • arbetslivslängd och yrkesbanornas stabilitet, yrkesbanornas slut
  • planer på pension och verkliga pensionsövergångar
  • Arbetsgivarnas syn på pensionsövergång och äldre personal

Presentation

Mina forskningsprojekt gäller typiskt arbetslivsdeltagandet bland människor i olika åldrar, utvecklingen och mätningen av arbetslivslängden samt pensionsövergångarna och förändringar i dem. Till mitt område hör skillnaderna mellan befolkningsgrupper, t.ex. utbildningsgrupper, i fråga om dessa fenomen och olika faktorer som påverkar tidpunkten för när en individ går i pension. Jag studerar pensionsövergångarna också ur arbetsgivarnas synvinkel, deras uppfattningar om äldre personal, pensioneringarna och pensionsskyddet. Min utbildningsbakgrund omfattar sociologi, samhällspolitik och statistiska forskningsmetoder.

Pågående forskningsprojekt

  • [Työnantajakysely 2021 – työnantajien näkemyksiä ikääntyvästä henkilöstöstä ja eläkkeelle siirtymisestä]

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging