Forskningsområden

Pensionärernas ekonomi

  • inkomster, konsumtion, sparande, förmögenhet
  • upplevd ekonomi och livstillfredsställelse
  • betydelsen av hushållets struktur för hur man klarar sig ekonomiskt

Presentation

Jag forskar i hur pensionärer och de som närmar sig pensionsåldern klarar sig ekonomiskt ur olika synvinklar. Utöver traditionell inkomstfördelningsforskning studerar jag hur konsumtion och förmögenhet påverkar pensionärernas ekonomiska välbefinnande och deras upplevda ekonomi och livstillfredsställelse. 

Jag har avlagt magisterstudier i nationalekonomi och en licentiatexamen i socialpolitik. Jag arbetar på en doktorsavhandling om hushållets betydelse för pensionärernas ekonomi.

Pågående forskningsprojekt

  • Pensionstagarnas ekonomi och välfärd 2020
  • Hushållets betydelse för pensionärers ekonomiska välfärd

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging