Tutkimusaiheet

Eläkeläisten toimeentulo

  • tulot, kulutus, säästäminen, varallisuus
  • koettu toimeentulo ja elämäntyytyväisyys
  • kotitalouden rakenteen merkitys toimeentuloon

Esittely

Tutkin eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien taloudellista toimeentuloa ja hyvinvointia eri näkökulmista. Perinteisen tulonjakotutkimuksen lisäksi tarkastelen kulutuksen ja varallisuuden vaikutusta eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin sekä eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja elämäntyytyväisyyttä.

Maisteriopinnot olen tehnyt kansantaloustieteessä ja lisensiaattitutkinnon sosiaalipolitiikassa. Tekeillä olevassa väitöskirjassa käsittelen kotitalouden merkitystä eläkeläisten toimeentulossa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Eläkeläisten toimeentulo ja taloudellinen hyvinvointi 2020
  • Kotitalouden merkitys eläkeläisten taloudellisessa hyvinvoinnissa

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging