Forskningsområden

  • sjukpensionering
  • socioekonomiska skillnader i sjukpensionering
  • förvärvsarbete vid sidan av sjuk- och ålderspension

Presentation

Jag arbetar som specialforskare vid Pensionsskyddscentralen. Mina forskningsteman hänför sig huvudsaklingen till teman kring övergång i sjukpension och förvärsarbete vid sidan av sjuk- och ålderspension. Jag hara också forskat i sambandet mellan arbetsoförmåga och ekonomiska svårigheter under tiden med ålderspension. Jag doktorerade år 2016 vid Helsingfors universitet. I min forskning använder jag mig av omfattande registermaterial och enkätmaterial.

Pågående forskningsprojekt

  • Skillnader i sjukpensionsfrekvensen mellan löntagare inom kommunsektorn och den privata sektorn
  • Occupational class differences in retirement on a partial and full disability pension in Finland
  • Who moves from partial disability pension to full disability pension?
  • Förvärvsarbete vid sidan av pension: arbetets varaktighet och förändringar i tiden

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging