Tutkimusaiheet

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
  • Sosioekonomiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä
  • Työssäkäynti työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeellä

Esittely

Toimin Eläketurvakeskuksessa erikoistutkijana. Tutkimusaiheeni liittyvät pääsiassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen liittyviin teemoihin sekä työkyvyttömyys- sekä vanhuuseläkkeen rinnalla työssäkäyntiin. Olen tutkinut myös työkyvyttömyyden yhteyttä vanhuuseläkeaikaisiin toimeentulovaikeuksiin. Väittelin vuonna 2016 Helsingin yliopistosta. Käytän tutkimustyössäni laajoja rekisteriaineistoja sekä kyselyaineistoja.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen erot kunta-alan ja yksityisen sektorin palkansaajilla
  • Occupational class differences in retirement on a partial and full disability pension in Finland
  • Who moves from partial disability pension to full disability pension?
  • Työssäkäynti eläkkeen rinnalla: työssäkäynnin pituus ja muutokset ajassa

Tarkemmat hankekuvaukset löytyvät sivulta Käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Julkaisuja

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging