Tillbaka till Aktuellt
25.8.2020

Arbetslöshet, arbetsoförmåga och sjukdomar försvårar ungdomarnas inträde i arbetslivet. Dessa ungdomars arbetsinkomster förblir små, vilket ofta också leder till ett svagare pensionsskydd, visar en ny doktorsavhandling.

I sin avhandling bedömer magistern i samhällsvetenskaperna Janne Salonen hur  nya statistiska metoder används inom pensionsforskningen. Han konstaterar att nästan 12 procent av männen födda år 1987 riskerar att varaktigt hamna utanför arbetsmarknaden.  

– Analysen avslöjade att en del av dem har ett betydligt svagare sysselsättningsläge än deras jämnåriga. I en grupp unga män var hela åtta av tio arbetslösa efter att ha nått myndighetsåldern. I en annan grupp stod majoriteten utanför arbetslivet på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga, säger Salonen. 

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden förändras med tiden. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden leder dock i allmänhet till att de unga har färre alternativ att välja mellan. Dessutom förblir deras förvärvsinkomster låga. Det syns i sinom tid också i deras pensionsskydd. 

– Ju större ärr en ung person får på arbetsmarknaden, desto mindre blir pensionen. Lyckligtvis har största delen av denna åldersgrupp hittat sin plats på arbetsmarknaden, sammanfattar Salonen. 

Undersökningen omfattar registeruppgifter om 30 000 män

Janne Salonens forskningsmaterial består av registeruppgifter om 30 000 män födda år 1987. Av dem framgår uppgifter om männens inkomster, studier, sjukdomar och familj. Uppgifterna beskriver de unga männens livssituation åren 2005 och 2013. De härstammar ur Pensionsskyddscentralens register. 

Salonen har tillämpat trajektorieanalys, som är en statistisk metod. Den lämpar sig för analys av longitudinella material och har använts inom många olika vetenskapsgrenar. Den centrala idén med trajektorieanalys är att hitta eventuella dolda underfördelningar inom den fördelning som studeras. 

– Trajektorieanalys kan vara en nyttig metod vid bedömningen av pensionspolitiken, eftersom man genom den enkelt kan beskriva delgrupper inom befolkningen och testa kalkylmodeller, säger Salonen om metoden. 

Utöver unga mäns levnadsvägar studerar Salonen användningen av statistiska metoder i forskningen i företagarnas pensionsfösräkring och i Pensionsskyddscentralens mikrosimuleringsmodell ELSI i sin avhandling.

Avhandlingen läggs fram vid Tammerfors universitet 28.8

Magistern in samhällsvetenskaperna Janne Salonen lägger fram sin doktorsavhandling New methods in pension evaluation: Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation för offentlig granskning vid Tammerfors universitet fredagen 28.9.2020 kl. 12 Tampereen yliopistossa perjantaina 28.8.2020 klo 12. (Paavo Koli-auditoriet). Opponent är professor Niku Määttänen från Helsingfors universitet.  Disputationen sker på finska. 

Janne Salonen arbetar på Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning. Hans forskningsteman anknyter till ungdomar, företagare och statistiska metoder.  

 

This is staging