Forskningsområden

  • företagarnas pensionsskydd
  • ungdomars arbetslivsrisker
  • mikrosimulering

Presentation

I min forskning betonas frågor som gäller de socialförsäkrade. Mina centrala forskningsteman anknyter till ungdomar, företagare och statistiska metoder. Jag studerar olika befolkningsgruppers ekonomi och yrkesbanor genom registermaterial. Jag bedriver forskningssamarbete med universiteten i olika projekt. Jag är med i ett team som utvecklar simuleringsmodeller (ELSI-modellen). Jag medverkar som sakkunnig i utvecklingen av pensionsskyddet.  Jag upprätthåller ett forskningsregister som många undersökningar bygger på.

Pågående forskningsprojekt

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging