Tillbaka till Aktuellt
3.3.2020
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

Ålderspensionärer som varit sjukpensionerade har nästan dubbelt så ofta problem med att täcka sina hälsoutgifter som andra ålderspensionärer. 

Enligt en färsk undersökning accentueras ekonomiska svårigheter i synnerhet hos de pensionärer som före ålderspensionen har blivit sjukpensionerade p.g.a. psykisk ohälsa.

– De som har varit sjukpensionerade har oftare problem med att täcka kostnaderna för mediciner, hälsovård, boende och transport. De har mindre pensioner än andra och ofta också större hälsovårdsutgifter än andra pensionärer, säger specialforskare Anu Polvinen.

I Polvinens undersökning kom det fram att fem procent av de ålderspensionärer som varit sjukpensionerade har mycket stora problem och drygt 50 procent minst något slags problem med att täcka hälsovårdsutgifterna.  Bland övriga ålderspensionärer är det bara en procent som har stora problem med att täcka hälsovårdsutgifterna, medan 25 procent har problem åtminstone vissa problem.

Anu Polvinen betonar att det är mycket viktigt att upprätthålla arbetsförmågan och förebygga sjukpensionering, inte bara med tanke på arbetslivslängden utan också med tanke på hur individen klarar sig ekonomiskt som pensionär.

– Sjukpensionering kastar en lång skugga som följer människan ända in i ålderdomen.  Ålderspensionärer som varit sjukpensionerade är tydligt missnöjdare med sitt liv än andra.

Var fjärde har varit sjukpensionerad före pensionsåldern

Ca 25 procent av pensionärerna har varit sjukpensionerade före ålderspensionen.

Den allmännaste orsaken till sjukpension är psykisk ohälsa.

De som har blivit sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa är i genomsnitt yngre än t.ex. de som blivit sjukpensionerade på grund av sjukdomar i rörelseorganen. Därför kan de vara sjukpensionerade under en längre tid än vanligt.

Den genomsnittliga sjukpensionen i Finland är ca 1100 euro i månaden.  Den genomsnittliga ålderspensionen är ca 1700 euro i månaden.

Ett par tusen personer deltog i undersökningen

I undersökningen deltog 2 200 ålderspensionärer, som var 63–85 år gamla.  Av dem hade 560 varit sjukpensionerade tidigare. Undersökningen genomfördes som en blankettenkät, vars svar kombinerads med Pensionsskyddscentralens registeruppgifter om sjukpensioner.

Anu Polvinen forskningsartikel Explanations for economic difficulties among old-age pensioners previously on disability pension har publicerats i tidskriften European Journal of Public Health.

Närmare:
Specialforskare Anu Polvinen, tfn 029 411 2218, fornamn.efternamn(at)etk.fi

This is staging