Ajankohtaislistaus
3.3.2020

Työkyvyttömyydestä työuransa aikana kärsineet vanhuuseläkeläiset kokevat lähes kaksi kertaa useammin vaikeuksia terveysmenojen kattamisessa kuin muut vanhuuseläkeläiset.

Tuoreen tutkimuksen mukaan taloudelliset vaikeudet korostuvat erityisesti niillä eläkeläisillä, jotka ovat ennen vanhuuseläkevuosiaan joutuneet työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyiden vuoksi.

– Työkyvyttömyystaustaisilla on muita eläkeläisiä useammin taloudellisia vaikeuksia lääkkeiden, terveydenhuollon, asumisen ja liikkumiseen liittyvien kustannusten kattamisessa. Heillä on muita pienemmät eläkkeet ja usein myös muita eläkeläisiä suuremmat terveysmenot, erikoistutkija Anu Polvinen kertoo.

Polvisen tutkimuksessa ilmeni, että viidellä prosentilla työkyvyttömyystaustaisista vanhuuseläkeläisistä on erittäin suuria vaikeuksia ja reilulla 50 prosentilla vähintään jonkinasteisia vaikeuksia terveysmenojen kattamisessa. Muista vanhuuseläkeläisistä vain yksi prosentti kokee suuria vaikeuksia terveysmenojen kattamisessa ja 25 prosenttia vähintään jonkinasteisia vaikeuksia.

Anu Polvinen korostaa, että työkyvyn ylläpito ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen on paitsi yksilön työuran myös eläkeaikaisen toimeentulon kannalta erittäin tärkeää.

– Työkyvyttömyyden pitkä varjo seuraa ihmistä elämän ehtoopuolelle asti. Työkyvyttömyystaustaiset vanhuuseläkeläiset ovat selvästi muita tyytymättömämpiä elämäänsä.

Joka neljäs työkyvyttömänä ennen eläkeikää

Noin 25 prosenttia eläkeläisistä on ollut työkyvyttömyyseläkkeellä ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden yleisin syy on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt.

Mielenterveyssyiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ovat keskimäärin nuorempia kuin esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet. Tämän vuoksi työkyvyttömyyseläkeaika heillä voi olla tavallista pidempi.

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläke on Suomessa noin 1 100 euroa kuukaudessa. Keskimääräinen vanhuuseläke on noin 1700 euroa kuukaudessa.

Tutkimuksessa mukana pari tuhatta suomalaista

Tutkimukseen osallistui 2 200 vanhuuseläkeläistä, jotka olivat iältään 63–85-vuotiaita. Heistä 560 oli aikaisemmin ollut työkyvyttömyyseläkkeellä. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä, jonka vastausaineistoon yhdistettiin Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Anu Polvisen tutkimusartikkeli Explanations for economic difficulties among old-age pensioners previously on disability pension julkaistiin European Journal of Public Health -lehdessä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging