Tillbaka till Aktuellt
18.1.2019

Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling. Priset är värt 2 000 euro.

Priset ges för en högklassig avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv.

Chefen för PSC:s forskningsavdelning Susan Kuivalainen uppmuntrar studerande att ta sig an teman som handlar om pensioner.

– Det forskas ganska lite i pensioner vid finländska universitet. Ändå är det ett område som har stor betydelse i samhället och kan studeras inom många olika läroämnen och ur mycket olika perspektiv. Såväl samhällsvetare, humanister som matematiker kan gripa tag i det.

Ansökningar om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 15.3.2019. Mottagaren offentliggörs i maj.

I fjol gick priset till Piia Vehkoja från Helsingfors universitet. I sin pro gradu-avhandling studerade Vehkoja Europeiska unionens linjedragningar och verksamhet inom pensionspolitik.

Läs mer om priset och hur man ansöker om det

Bild: Katri Saarteinen

This is staging