Ajankohtaislistaus
18.1.2019
Yliopiston ovi -kuvituskuva

Eläketurvakeskus (ETK) myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen kannustaa opiskelijoita tarttumaan eläketurvaa käsitteleviin aiheisin.

– Eläketurvaa tutkitaan suomalaisissa yliopistoissa varsin vähän. Aihe on kuitenkin yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä, ja sitä voi tutkia monessa eri oppinaineessa ja hyvin eri näkökulmista. Siihen voivat tarttua niin yhteiskuntatieteilijät, humanistit kuin matemaatikotkin.

Pro gradu -palkintoa koskevat hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tutkimus(at)etk.fi viimeistään 15.3.2019. Palkinnon voittaja julkistetaan toukokuussa.

Viime vuonna palkinnon sai Piia Vehkoja Helsingin yliopistosta. Vehkoja tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan Euroopan unionin linjauksia ja toimintaa eläkepolitiikan saralla.

Lisätietoa palkinnosta ja sen hakemisesta

Kuva: Katri Saarteinen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging