Tillbaka till Aktuellt
26.2.2019

Broschyrerna ger läsaren information om pensionsförmånerna på ett begripligt språk. Det går nu att beställa pappersversionerna av de nya broschyrerna.

Broschyren Pension för arbetstagare och företagare innehåller omfattande information om pensionsförmånerna inom den privata sektorn. I slutet av broschyren finns en detaljerad sifferbilaga. Broschyrerna Flexibel ålderspension och Familjepension ger mer ingående information om pensionsförmånerna.

Broschyrerna finns tryckta på finska och svenska. Broschyren Pension för arbetstagare och företagare finns dessutom på engelska.

Noggrannare information och råd om pensionsförmåner får du från din arbetspensionsanstalt. Information om pensioner finns också på webbtjänsten Arbetspension.fi och det går också att kontakta Pensionsskyddscentralens kundtjänst.

Broschyrerna år 2019 – läs mer och beställ:

Pension för arbetstagare och företagare

Flexibel ålderspension

Familjepension

This is staging