Tillbaka till Aktuellt
24.4.2019

De generösa pensionsreformerna i Tyskland har väckt en livlig debatt om det tyska pensionsskyddets hållbarhet. Forskare Dina Frommert från Deutsche Rentenversicherung Bund belyser innehållet i de senaste reformerna och resultaten av en ny livscykelundersökning på forskningsseminariet 23.5.  

Samhället befinner sig i en stor förändring i Tyskland, liksom i det övriga Europa. Hur påverkas pensionerna av att arbetslivet och familjeförhållandena förändras? Och hur ser det ut med pensionerna för invandrare eller dem som har arbetat i flera länder?  

Forskningsseminariet består av två delar. I den första presenterar forskaren Dina Frommert (Deutsche Rentenversicherung Bund) den omfattande undersökningen Lebensverläufe und Altersvorsorge (LeA), där man utgående från enkät- och registermaterial har forskat i yrkesbanorna, familjebanden och pensionsskyddet hos tyskar i förvärvsaktiv ålder.  

Finansieringen av reformerna skapar debatt

I forskningsseminariets andra del presenterar Frommert de senaste och närmast förestående pensionsreformerna i Tyskland.   

I en reform som trädde i kraft i början av år 2019 fastslogs en minimiersättningsnivå för pensionerna och en övre gräns för pensionsavgiften som ska gälla till år 2025. Pensionsskyddet för barnfamiljer och arbetsoförmögna förbättrades och låginkomsttagares pensionsavgifter sänktes. Stora utmaningar som ska lösas genom de följande pensionsreformerna är utveckling av minimipensionssystemet och utbyggnad av det obligatoriska pensionsskyddet till att omfatta företagarna. Finansieringen av reformerna och systemets hållbarhet har väckt debatt i Tyskland.  

Kommentatorer på seminariet är Niku Määttänen (ETLA), Susan Kuivalainen (PSC) ja Antti Mielonen (PSC).  

Seminariet Pension reforms, life courses and old age income in Germany hålls på Pensionsskyddscentralen torsdagen 23.5.2019 kl. 13.00-16.00 (Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors). 

Anmäl dig till seminariet via Webropolissa

Seminariespråket är engelska. Det är också möjligt att delta via Skype.   

Läs mer om forskningsseminarierna (på finska)   

Läs mer om undersökningen Lebensverläufe & Altersvorsorge (LeA) (på tyska) 

Bild: Gettyimages, PSC

This is staging