Tillbaka till Aktuellt
17.12.2019

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) övergick måndagen 2.12.2019 som den första i Finland till det elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU, dvs. EESSI-systemet.

De övriga olycksfallsförsäkringsinstituten övergår till EESSI i februari 2020. Enligt tidsplanen ska de övriga socialförsäkringssektorerna i Finland övergå till EESSI-kommunikationen under våren 2020.

  

Social- och hälsovårdsministeriets EESSI-nyhet9.12.2019

This is staging