Tillbaka till Aktuellt
10.6.2019
Musiikitalon julkisivu piha-alueelle ja julkiselle Kansalaistorille päin.

Tidskriften Arbetspension ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer,  ska tala på en internationell konferens i Musikhuset i september.

– För oss är det mycket viktigt att medlemsländerna finner konsensus om hur välfärden eller bristerna i den i de olika länderna kan jämföras, säger Van Dam i Arbetspension.

Gräsmattorna vid Musikhuset (bilden) kommer att fyllas av evenemang i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. I september samlas pensionsexperter från olika länder där på en internationell konferens som Pensionsskyddscentralen ordnar.

Allt fler arbetar som utsända

Arbetskraftens fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. Allt fler arbetstagare och företagare tar vara på denna grundläggande rättighet, som tryggats genom fördrag, förordningar och direktiv.

Exakta siffror om den rörliga arbetskraftens hela volym har ändå ingen. Ett slags indikator på arbetskraftens rörlighet är utsända arbetstagare. Enligt EU-förordningen om social trygghet behöver de ett A1-intyg om sin försäkringstillhörighet. År 2017 utfärdades nästan tre miljoner A1-intyg inom EU. Från 2012 har mängden nästan fördubblats.

Frågan om utsända arbetstagares sociala trygghet och löner är ändå kontroversiell. I synnerhet Frankrike vill ha stramare reglering.

Arbetsrättsliga frågor som gäller utsända arbetstagare regleras i direktivet om utstationering av arbetstagare, som träder i kraft i en reviderad form år 2020. Direktivet garanterar att arbetslandets bestämmelser om ersättningen och dess delar, bl.a. semester och minimilön, tillämpas på utsända arbetstagare.

– Det nya direktivet gör det svårare att dumpa löner och social trygghet mellan medlemsländerna, kommenterar Arnaud Emériau, ordförande för European Social Insurance Platform (ESIP) och chef för de franska socialförsäkringsinstitutionernas EU-representation i Bryssel.

Läs mer om stämningarna i Frankrike i Arbetspension 1/2019. Statistik över A1-intygen presenteras av chefen för Pensionsskyddscentralens statistikenhet Tiina Palotie-Heino i en sakkunnigartikel i samma tidning.

Arbetspensionsanstalternas bokslut

Som vanligt innehåller juninumret av Arbetspension en omfattande bokslutsbilaga. Den här gången innehåller bilagan en sammanställning av arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror. en jämförelse mellan pensionsbolagen och en gallupintervju om ansvarsfullheten i pensionsanstalternas placeringsverksamhet.

Arbetspension 1/2019

Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift för pensionssektorn. Den ges ut av Pensionsskyddscentralen.  arbetsredskap för sakkunniga inom arbetspensionssektorn. Prenumerera på tidskriftens nyhetsbrev  så får du alltid det nyaste numret som e-tidskrift till din mejladress.

Närmare:
Redaktionssekreterare Pia Hansson, 050 913 0351, pia.hansson(at)etk.fi
Chefredaktör Matti Lumijärvi, 050 597 1036, matti.lumijarvi(at)etk.fi

Foto: Karoliina Paatos

This is staging