Tillbaka till Aktuellt
26.6.2019

I det stora förlängdes inte tiden i arbetslivet, men deltidspensionen gav flexibilitet och avlastning de sista åren i arbetslivet. För de med lägre utbildning möjliggjorde deltidspensionen en lite längre tid i arbetslivet. För de med högre utbildning var den ett sätt att tidigarelägga pensioneringen, framgår det i en studie från Pensionsskyddscentralen och Helsingfors universitet.

I studien jämfördes tiden i arbetslivet för dem som valt deltidspension och dem som valt fortsätta i heltidsarbete. Materialet bestod av dem som fötts år 1948 och som gått i deltidspension vid 58 års ålder.

Enligt studien fanns det ingen större skillnad i arbetslivens längd för dem som fortsatt arbeta och dem som valt deltidspension. Deltidspensionstagarna arbetar i genomsnitt två år längre, men skillnaderna hade uppstått redan före deltidspensioneringen.

– De som gick i deltidspension hade ett mer sammanhängande arbetsliv än de som fortsatte arbeta, berättar nationalekonom Janne Salonen från Pensionsskyddscentralen.

Den socioekonomiska ställningen avgjorde flexibilitetens betydelse

I studien jämfördes arbetslivens längd även efter arbetssektor, socioekonomisk ställning och utbildningsnivå.

För dem med lägre utbildning och tjänstemän möjliggjorde deltidspensionen i genomsnitt ett arbetsliv med några ytterligare månader. Tiden i arbetslivet förlängdes också en aning bland högutbildade kvinnor på den offentliga sektorn.

För andra med högre högskoleutbildning förlängdes tiden i arbetslivet inte. För dem var flexibiliteten ett sätt att tidigarelägga pensioneringen.

–  Människor med väldigt olika socioekonomiska bakgrunder gick i deltidspension, och det verkar ha fungerat på lite olika sätt för olika grupper, berättar Salonen.

Åren 1987–2017 beviljades deltidspension till allt som allt till 147 000 personer. Av studiens målgrupp, de födda år 1948, gick lite över 2 200 personer i deltidspension vid 58 års ålder. Syftet med deltidspensionen var att öka på flexibiliteten i slutet av arbetslivet och underlätta ett fortsatt arbetsliv.

Studien på finska:

Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin. Janne Salonen ja Jyrki Möttönen. Kansantalouden aikakausikirja 2/2019.

Bild: iStock

This is staging