Tillbaka till Aktuellt
17.1.2019
Näin haet eläkettä ulkomailta -esitteet

Den som har arbetat eller bott utomlands kan ha rätt till pension från landet i fråga. Råd och anvisningar för pensionsansökan finns i broschyren Så här ansöker du om pension från utlandet.

Broschyren har nyligen genomgått en uppdatering och den beskriver bland annat hur man ansöker om utländsk pension, hur pensionsansökan handläggs samt hur utländsk pension inverkar på de sociala förmåner och pensioner som betalas från Finland.

Broschyren har getts ut i tryckt version och på nätet på fem språk: på finska, svenska, engelska, estniska och ryska.

Läs broschyren och beställ pappersversioner av broschyren

This is staging