Tillbaka till Aktuellt
16.1.2019

Pensionsskyddscentralen förbereder sig tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och andra myndigheter på Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (s.k. Brexit).

I en omröstning den 15 januari förkastade det brittiska parlamentet avtalet om utträde ur Europeiska unionen. Omröstningens utgång innebär inte att Storbritannien omedelbart utträder ur EU utan avtal.

Storbritanniens planer för fortsättningen torde klarna under de närmaste dagarna.

Utbetalningen av socialförsäkringsförmåner från ett land till ett annat omfattas av olika regler när det är det är fråga om ett annat EU-land eller ett land utanför EU. Storbritanniens utträde ur EU kan, beroende på hur det sker, påverka sådana personers rätt till social trygghet som har flyttat mellan Finland och Storbritannien.

Arbetspensioner betalas från Finland till Storbritannien också i fortsättningen.

Brexit kan påverka rätten till social trygghet för personer som har rört sig eller rör sig mellan Finland och Storbritannien, t.ex. studerande, pensionstagare och utsända arbetstagare.

Det kan också påverka utbetalningen av finländska förmåner till Storbritannien och i Finland bosatta britters sociala trygghet.

Pensionsskyddscentralen informerar närmare om utträdets inverkan på olika situationer, när det finns mera information att tillgå. Närmare information om den aktuella situationen finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Läs mer:

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa Iso-Britannian eroa Euroopan unionista, (stm.fi/brexit, endast på finska)

Förberett för Brexit inom den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen (SHM, pressmeddelande 16.1.2019)

Foto: Otto Jahnukainen

This is staging