Tillbaka till Aktuellt
18.6.2019
Kolme sinipohjaista EU-lippua.

Den nyinrättade Europeiska arbetsmyndigheten placeras i Slovakiens huvudstad Bratislava. Arbetsmyndigheten inleder sin verksamhet i oktober 2019.

I arbetsmyndigheten European Labour Authoritys (ELA) behörighetsområde ingår både ärenden som gäller arbetskraftens fria rörlighet och ärenden som gäller EU-förordningarna om social trygghet. ELA samarbetar bl.a. med administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen.

Arbetsmyndigheten inleder sin verksamhet i oktober. ELA:s verksamhet ska vara i full gång år 2024, då personalen ska bestå av ca 140 anställda och den årliga budgeten vara ca 50 miljoner euro.

ELA:s huvuduppgifter är att

  • stödja medlemsländerna för att underlätta tillgången till information för enskilda och arbetsgivare om deras rättigheter och skyldigheter i fråga om arbetskraftens rörlighet inom EU samt tillgången till relevanta tjänster
  • underlätta och främja samordningen mellan medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftningen, också genom att underlätta samordnade och gemensamma inspektioner
  • stödja samarbetet mellan medlemsstaterna för att bekämpa odeklarerat arbete
  • erbjuda medling mellan medlemsländerna för att lösa gränsöverskridande tvister och underlätta lösningen av dessa.

Läs mer:

EU:s arbetsmyndighet inleder sitt arbete i oktober efter beslut om var den ska ligga

(Europeiska kommissionen, pressmeddelande 13.6.2019)

Foto: Otto Jahnukainen

This is staging