Ajankohtaislistaus
18.6.2019
Kolme sinipohjaista EU-lippua.

Euroopan uuden työviranomaisen asemapaikaksi on valittu Slovakian pääkaupunki Bratislava. Työviranomainen aloittaa toimintansa lokakuussa 2019.

European Labour Authority (ELA) työviranomaisen toimivaltaan kuuluu sekä työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen että EU:n sosiaaliturva-asetuksiin liittyvät asiat. ELA tekee yhteistyötä muun muassa sosiaaliturvan yhteensovittamisen hallintotoimikunnan kanssa.

Työviranomaisen toiminta käynnistyy ensi lokakuussa. Täydessä toiminnassa ELA:n on määrä olla vuonna 2024, jolloin henkilöstössä olisi noin 140 virkailijaa ja vuosittainen budjetti noin 50 miljoonaa euroa.

ELA:n päätehtävänä on

  • helpottaa tiedonsaantia työvoiman liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista EU:ssa sekä asiaankuuluvista palveluista
  • helpottaa ja edistää koordinointia jäsenmaiden välillä EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa, myös helpottamalla samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia
  • tukea jäsenmaiden yhteistyötä pimeän työn torjumisessa
  • toimia välittäjänä jäsenmaiden välisissä rajat ylittävissä riita-asioissa ja helpottaa niiden ratkaisemista.

Aiheesta lisää:

Euroopan työviranomainen aloittaa toimintansa uudessa toimipaikassaan lokakuussa (Euroopan komissio, lehdistötiedote 13.6.2019)

Kuva: Otto Jahnukainen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging