Tillbaka till Aktuellt
3.9.2020

Teman för Arbetspensionsdagen i höst är världen i förändring och pensionssystemets kristålighet. Coronan påverkar också Arbetspensionsdagens arrangemang: den blir undantagsvis ett webbevenemang.

Du kan följa med anförandena och paneldiskussionen och delta i det seminarium du väljer via en videolänk på din egen datorn. Vi utlovar topptalare, områdets aktuellaste teman och fräscha synvinklar. Under eftermiddagens lopp kan du också nätverka virtuellt.

Vi erbjuder den virtuella Arbetspensionsdagen till halva priset, dvs. deltagaravgiften är 100 euro.

Ta en titt på programmet

På årets Arbetspensionsdag talar vi om världen i förändring och pensionssektorns resa över kriserna in i en ny tid. Panelen diskuterar arbetsförmåga och arbetsoförmåga och svarar på den knepiga frågan om pensiossektorn kunde göra mer än den gör idag.  Som avslutning får vi råd om hur vi ska leda oss själva och varandra in i en osäker framtid.

Som vanligt ingår tre alternativa seminarier, som den här gången belyser den stora socialskyddsreformen, placeringsavkastningen i nollräntornas värld och behovet att fräscha upp den 50-åriga FöPL-försäkringen. Evenemangets språk är finska.

This is staging