Forskningsområden

  • pensionärernas ekonomi
  • pensionsskyddets tillräcklighet

Presentation

Min forskning handlar om frågor som gäller pensionärernas ekonomi. I mitt arbete använder jag mig av panelmaterial på individnivå som omfattar hela befolkningen. Vid sidan av den vetenskapliga forskningen gör jag olika slag av utredningar som underlag för beslutsfattandet. Min utbildning är politices magister och ekonomie licentiat. Min yrkesbeteckning som forskare är nationalekonom, men jag är också väl insatt i socialpolitik som forskningsområde.

Pågående forskningsprojekt

  • Hur ekonomin förändras vid pensioneringen

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging