Tillbaka till Aktuellt
3.6.2019

Under år 2018 minskade arbetspensionssystemets fonder med 6,1 miljarder euro. I slutet av året var de 196 miljarder euro.  Senast minskade fonderna år 2011 till följd av eurokrisen.  Du kan studera penningtrafiken inom pensionssystemet med hjälp av visualiseringen Penningflödena inom arbetspensionssystemet.

År 2018 var arbetspensionssystemets utgifter igen större än premieinkomsten, dvs. de influtna pensionsavgifterna.  Premieinkomsten var 26,4 miljarder euro och utgifterna 28,3 miljarder euro.  Placeringsavkastningen utgjorde en förlust på 4,3 miljarder.

Till följd av detta minskade arbetspensionsfonderna med 6,1 miljarder och uppgick vid slutet av året till 196 miljarder euro.

Det sista kvartalet år 2018 var särskilt svårt för placeringsverksamheten. Värdet av i synnerhet listade aktier minskade kraftigt och drog arbetspensionsförsäkrarnas placeringsavkastning på minus. Senast blev resultatet på minus vid eurokrisen år 2011.

– Lönesumman utvecklades bra under förra året, vilket ökade premieinkomsten med 0,8 miljarder euro jämfört med år 2017. Å andra sidan visade det svåra placeringsåret vilken betydelse placeringsrisken har. Pensionsanstalternas solvens hölls dock på en god nivå, säger aktuariechef Jaakko Aho på Pensionsskyddscentralen.

Premieinkomsten inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn var 16,9 miljarder euro och utgifterna 18,0 miljarder euro.   Placeringsavkastningen blev 2,0 miljarder euro på minus.  Inom den offentliga sektorn var premieinkomsten och statens andelar 9,5 miljarder och utgifterna 10,3 miljarder.  Placeringsavkastningen blev 2,2 miljarder euro på minus.

Studera penningflödena med hjälp av visualiseringen

Pensionsskyddscentralens visualisering åskådliggör tillgångarna och penningflödet inom arbetspensionssystemet.

Välj vilket år du vill studera och se hur arbetspensionspengarna har rört sig. Du kan också välja arbetspensionslag. Närmare information om penningbeloppen får du genom att föra kursorn på respektive cirkel i bilden.

Klicka på bildlänken nedan för att komma till visualiseringen.

Läs mer: 
Statistiksidan Pensionsfonderna och penningflödena 

Pensionstillgångar eller placeringstillgångar? 

När man talar om tillgångarna inom arbetspensionssystemet hänvisar man ibland till pensionstillgångar och ibland till placeringstillgångar. Skillnaden beror på att pensionstillgångarna inkluderar övriga fordringar och skulder och immateriella nyttigheter som ingår i balansräkningen. Dessa poster medräknas inte i placeringstillgångarna.

Närmare: 
Kostnadsfördelningsspecialist Eeva Puuperä, eeva.puupera(at)etk.fi, tfn 029 411 2525
Aktuariechef Jaakko Aho, jaakko.aho(at)etk.fi, tfn 029 411 2306

This is staging