Tillbaka till Aktuellt
27.6.2019

År 2018 betalades 27,9 miljarder euro i arbetspensioner, vilket är 800 miljoner mer än året innan. Antalet nya ålderspensionstagare minskade till 49 000 personer. De nya ålderspensionernas antal minskade med nära 8 000, eller åtta procent, från året innan. Den största orsaken var 2017 års pensionsreform.

År 2018 gick 69 000 personer i arbetspension, varav 49 000 gick i ålderspension. Antalet nypensionerade med ålderspension minskade betydligt, i fjol var deras antal 8 000 personer färre än år 2017.

Antalet nypensionerade började som förväntat minska eftersom 2017 års pensionsreform höjer på pensionsåldern stegvis. Dessutom har de stora åldersklasserna redan till största delen gått i pension. I och med pensionsreformen år 2017 började två nya pensionsformer att gälla, partiell ålderspension och arbetslivspension.

– Pensionsreformen fungerar på det sätt som det var tänkt. Pensionering med ålderspension senareläggs, vilket definitivt är positivt, betonar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Nypensionerade med sjukpension var i fjol 19 900, vilket var nära 1 300 personer fler än år 2017.

Vid utgången av år 2018 fick allt som allt 1,5 miljoner personer arbetspension. Det är en ökning med 15 700 personer jämfört med år 2017.

Arbetspensionsutgiften växte tre procent

I fjol betalades arbetspensioner för 27,9 miljarder euro, vilket är 0,8 miljarder euro mer än år 2017. Arbetspensionsutgiften har blivit större till följd av det ökade antalet arbetspensionstagare, indexförhöjningarna och de begynnande ålderspensionernas högre nivåer.

– Utgifterna ökade ändå måttligare än år 2017 eftersom antalet som gick i ålderspension minskade, påpekar Palotie-Heino.

Ålderspensionernas andel av arbetspensionsutgiften var 24,2 miljarder euro. Sjukpensionernas andel var 1,8 miljarder och familjepensionernas andel var 1,7 miljarder euro.

Männens pensioner var i genomsnitt en fjärdedel större

År 2018 var den genomsnittliga arbetspensionen bland de nya ålderspensionstagarna 1 775 euro i månaden, 2 051 euro bland män och 1 523 euro bland kvinnor.

– Männens arbetslivspensioner var i genomsnitt på samma nivå som de nya ålderspensionerna. Det här förklaras av att det krävs en lång sammanhängande tid i ett tungt arbete för att kunna få arbetslivspension, berättar Palotie-Heino.

Pensionsbeloppen i meddelandet avser pension före skatt. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregister.

Läs mer:
Statistikpublikationen Arbetspensionstagare i Finland 2018
Arbetspensionstagare i Finland (FOS) på webbplatsen Etk.fi

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Bild: Gettyimages

This is staging