Tillbaka till Aktuellt
18.9.2019

Tisdagen 17.9.2019 fördes en europeisk diskussion om tillräckliga pensioner på konferensen Pension Adequacy in Europe –Today and Tomorrow på Musikhuset i Helsingfors. En videoinspelning av programmet och presentationsdiorna har publicerats på Etk.fi.

På konferensen på Musikhuset samlades allt som allt 150 sakkunniga på pensioner och pensionspolitik. En del personer följde en direktuppspelning av evenemanget. Konferensen var ett sidoevenemang till Finlands EU-ordförandeskap och ordnades av Pensionsskyddscentralen (PSC) i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Här finns en inspelning av hela konferensen:

Som inledning till konferensstämningen och diskussionerna fungerar intervjuerna med tre av talarna. Rudi Van Dam och Rait Kuuse representerar Europeiska kommissionens kommitté för socialt skydd. Kuuse är ordförande för kommittén. Katarina Ivanković Knežević leder generaldirektoratet för generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

I videointervjun berättar Van Dam vad pensionärernas ekonomiska välfärd bör jämföras med och varför.

Kuuse räknar i sin tur upp de tre största frågorna gällande tillräckliga pensioner som man bör lösa i Europa och vilka medel det finns för det.

Ivanković Knežević svarar på vad kommissionen kan göra för att främja jämlikare pensioner.

Alla talares stordior finns på konferenssidan.

Mer om konferensen i tidskriften Työeläke, som utkommer måndagen 30.9.2019.

 

This is staging