Tillbaka till Aktuellt
28.1.2019

Enligt Pensionsskyddscentralens statistik ökade antalet sjukpensionsavgöranden betydligt år 2018. Samtidigt minskade avslagens andel för första gången på tio år.

Inom arbetspensionssystemet avgjordes 23 500 nya sjukpensionsansökningar år 2018. I 71 procent av fallen beviljades pension, medan 29 procent fick avslag.

Som nya sökande betraktas personer, som före denna ansökan inte på fyra år har haft någon sjukpensionsperiod och inte heller fått avslag på ansökan.

Andelen avslag minskade för första gången på tio år. Andelen minskade med en procentenhet från år 2017. Samtidigt ökade antalet sjukpensionsavgöranden med 1 700.

– Avslagsandelen minskade inom den privata sektorn. Minskningen var kraftigare bland mäns ansökningar än kvinnors, säger Tiina Palotie-Heino, chef för Pensionsskyddscentralens statistikenhet.

Två av tre avgöranden träffades på arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn, där en knapp tredjedel (31 %) av ansökningarna avslogs. Inom den offentliga sektorn var avslagsandelen tydligt mindre, en knapp fjärdedel (24 %).

Avslagsandelen var nästan lika stor för män och kvinnor. Flest avslag blev det i fråga om ansökningar om sjukpension på grund av mental ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen.

Det tar två månader att få ett sjukpensionsavgörande

År 2018 behandlades en sjukpensionsansökan inom 63 dagar i genomsnitt.

Handläggningen av en ålderspensionsansökan tog i genomsnitt en månad (31 dagar). På ett årtionde har handläggningstiden för ålderspension förkortats med 15 dagar, ca två veckor.

En familjepensionsansökan behandlades på 19 dagar. Den kortaste genomsnittliga handläggningstiden hade partiell ålderspension, 11 dagar.

Inom den offentliga sektorn var handläggningstiderna för alla pensionsslag kortare än inom den privata sektorn.

Läs mer på statistiksidan Arbetspensionsansökningar

 

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

This is staging