Tillbaka till Aktuellt
4.12.2019
Ihmishahmot rivissä

Medianen för kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol 610 euro lägre än för män.  På den privata sektorn var skillnaden 850 euro och på den offentliga sektorn 330 euro i månaden. Kvinnornas pensionsförsäkrade månadsinkomst var 80 procent av männens månadsinkomster.

År 2018 var medianen för löntagarnas arbetspensionsgrundande månadsinkomst nära 2 700 euro, framgår det från Pensionsskyddscentralens statistik. Kvinnornas medianinkomst (2 410 €) var 80 procent av männens medianinkomst (3 010 €). Medianen är inkomsten som hälften av den studerade persongruppen tjänar mindre än.

Skillnaderna i löntagarnas inkomstnivåer är betydande på olika sektorer. I fjol fanns den lägsta medianinkomsten på kommunsektorn, dryga 2 400 €/mån. Högst var den hos staten, där man tjänade 1 000 €/mån mer än hos kommunerna. Privata sektorns medianinkomster översteg kommunsektorns med 150 €/mån.

Små skillnader i lönerna på kommunsektorn

Skillnaden i männens och kvinnornas medianinkomster var på privata sektorn störst, 850 €/mån. Den minsta skillnaden fanns på kommunsektorn, där kvinnornas medianinkomst var 94 procent av männens medianinkomst. Skillnaden var 150 €/mån. Staten placerade sig mellan kommunsektorn och privata sektorn med en skillnad på 650 €/mån i medianinkomst.

– Det ser ut som om inkomstnivån är lägst på kommunsektorn, och samtidigt är skillnaderna mellan männens och kvinnornas inkomster minst. De högsta inkomsterna fanns hos staten, där kvinnornas medianinkomst var 83 procent av männens median. Inkomstnivån på privata sektorn placerar sig mellan kommunala och statliga sektorn, konstaterar Pensionsskyddscentralens utvecklingschef Jari Kannisto.

Medeltalen för månadsinkomsterna är något högre än medianinkomsterna. I fjol var medeltalet för månadsinkomsterna nära 2 930 euro. För männen var medeltalet 340 euro högre än medianen och för kvinnor 120 euro. För kvinnor fördelar sig förvärvsinkomsterna jämnare och inom en snävare variationsbredd, varför centralmåtten skiljer sig mindre än hos männen.

Inkomstnivån varierar enligt åldern

Deltagandet i arbetslivet är störst bland 30–60-åringarna, när inkomstnivån är som störst. Till exempel bland 40–49-åringarna var medianen för den arbetspensionsförsäkrade månadsinkomsten 3 180 euro, för män 3 660 och för kvinnor 2 810 euro i månaden.

– Männens inkomster är som högst runt den tidpunkt de uppnår 40 års ålder och för kvinnor tio år senare. Orsakerna till inkomstnivåns topp är tydliga; vid den åldern har man hunnit få tillräckligt med arbetserfarenhet, den mest intensiva småbarnstiden är över och hälsan är fortfarande god, konstaterar Kannisto.

Pensionsskyddscentralens statistik grundar sig på 17–68-åringarna som omfattas av arbetspensionssystemet. Inkomstuppgifterna innehåller endast löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster, och företagarna är således inte med i statistiken. Under år 2018 utförde nära 2,6 miljoner löntagare arbetspensionsförsäkrat arbete.

Vid utgången av år 2018 omfattades 3 741 000 personer under 69 års ålder av arbetspensionssystemet och av dem var 2,4 miljoner i arbete vid årets slut. Av dem i arbete var 260 000 företagare (FöPL och LFöPL).

Publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018

Statistiksidan Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Arbetspensionsförsäkrades inkomster 2018, diaserie (SlideShare)

Närmare:
Utvecklingschef Jari Kannisto tfn 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

This is staging