Tillbaka till Aktuellt
9.1.2020

Pensionsskyddscentralen har producerat en tecknad video som åskådliggör hur man tjänar in arbetspension i Finland. Videon är huvudsakligen avsedd för utlänningar som kommer till Finland för att arbeta en kortare eller längre tid. Videon finns på engelska, estniska och ryska.

Videon ger bl.a. information om att arbetsgivare och arbetstagare i Finland tillsammans betalar pensionsavgifter, att arbetsgivaren tar ut avgiften direkt från lönen och att företagare själva ska sköta om sin pensionsförsäkring. Dessutom talar videon om att dubbel försäkring inom EU förhindras genom att socialförsäkringsavgifter för en arbetstagare som parallellt arbetar i två EU-länder endast ska betalas till ett land.

Arbetspension som tillvuxit i Finland betalas i sinom tid till vilket land som helst dit den som tjänat in pensionen eventuellt har flyttat för att tillbringa sina pensionsdagar. Man måste alltid särskilt ansöka om arbetspensionen.

-I Finland arbetar årligen tiotusentals utlänningar i t.ex. säsongjobb och stora byggprojekt. De behöver också information om arbetspensionerna och vi hoppas att den här videon är till hjälp, säger försäkringsspecialist Hanna Hyttinen på Pensionsskyddscentralen.

Videon är avsedd att visas på t.ex. olika arbetsplatsinfon och också vid International House Helsinkis tjänster, som är avsedda för utlänningar och där också Pensionsskyddscentralen medverkar.

Videon Försäkra dig om att du får pension från Finland på engelska, ryska och estniska (Youtube)

Närmare:

Försäkringsspecialist Hanna Hyttinen, tfn 029 411 2177, fornamn.efternamn@etk.fi

Bild: Tussitaikurit

This is staging