Tillbaka till Aktuellt
20.12.2019
Man som arbetar i ett lager

Var tionde 63–67-åring förvärvsarbetar.  Oftast är arbetet oregelbundet och på deltid. Antalet förvärvsarbetande pensionärer har inte förändrats, fast åldersgränsen för ålderspension har stigit.

I slutet av år 2018 fanns det 36 000 förvärvsarbetande pensionärer i åldern 63–67 år. Männen och kvinnorna var lika många.  När man räknar med dem som fortfarande arbetade utan att ta ut pension, blev det sammanlagt 74 000 personer.

Antalet personer som arbetar medan de är pensionerade har ökat långsamt under de senaste åren.  År 2018 hölls det oförändrat jämfört med året innan.  Samtidigt ökade ändå förvärvsarbetet bland dem som fyllt 63 år i och med att den lägsta pensionsåldern för dem som är födda 1955 blev 63 år och 3 månader.

– Höjningen av den lägsta pensionsåldern påverkar antalet nya pensionstagare och den vägen antalet dem som arbetar medan de får pension.  År 2018 minskade antalet nya ålderspensionstagare med ca 8 000 personer från året innan, uppger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Antalet förvärvsarbetande pensionärer i åldern 63-67 år fördubblades mellan åren 2007 och 2018. I slutet av år 2018 fanns det 36 000 pensionärer som förvärvsarbetade. Det är 9,5 procent av åldersgruppen.

Ofta oregelbundet och på deltid

Pensionärer som arbetar har högre arbetspension än andra jämnåriga, ca 1 870 euro i månaden i snitt.  Den genomsnittliga arbetspensionen för övriga 63–67-åringar var 1 670 euro.  Pensionärernas genomsnittliga arbetsinkomst under arbetsmånaderna var 1 200 euro.

Ålderspensionärers förvärvsarbete är ofta oregelbundet och på deltid. En tredjedel av pensionärerna under 68 års ålder arbetade hela året.

– Medelarbetsinkomsten och -pensionen för pensionärer som arbetar är sammanlagt något över 3 000 euro, för män nästan 4 000 euro och för kvinnor drygt 2 500 euro per månad, säger Kannisto.

De pensionerade männen arbetar oftast som transportarbetare. Kvinnorna arbetar med vård, städning, undervisning och försäljning.

Publikation:
Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Närmare:
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn 029 411 2232, fornamn.efternamn(at)etk.fi

This is staging