Tillbaka till Aktuellt
10.10.2019

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

År 2020 hålls avgiften på den nuvarande nivån, i genomsnitt vid 24,4 procent av den lön som utgör grunden för avgiften.

Utgångspunkten för arbetspensionsavgiften för år 2020 är konkurrenskraftsavtalet som arbetsmarknadens centralorganisationer ingått tidigare.

Avgiftsnivån höjs inte, men fördelningen av avgiften ändras. Arbetsgivarens genomsnittliga avgift minskar med 0,40 procentenheter och arbetstagarens avgift ökar på motsvarande sätt med 0,40 procentenheter.

År 2020 är arbetstagarens avgift 7,15 procent före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 8,65 procent i åldern 53–62 år.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 16,95 procent av de löner som utgör grunden för avgiften.

Företagarnas pensionsavgift hålls på samma nivå som i år, dvs. 24,10 procent av den fastställda arbetsinkomsten före 53 års ålder och efter 62 års ålder och 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten i åldern 53–62 år.

Närmare:

Mikko Kautto, ordförande för arbetsmarknadens centralorganisationers pensionsförhandlingsgrupp, mikko.kautto(at)etk.fi

This is staging