Tillbaka till Aktuellt
8.6.2020

Årets första nummer av tidskriften Arbetspension handlar bl.a. om pensionsanstalternas fjolårsbokslut och coronakrisens inverkan på ekonomin.

Coronakrisens konsekvenser

Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för pensionssystemet och hela ekonomin analyseras av direktör Jaakko Kiander på Pensionsskyddscentralen. Det har förutspåtts att Finlands ekonomi i år krymper med 5–12 procent. Det är i så fall i samma klass som de föregående svåra kriserna åren 1991 och 2009, konstaterar han.

Krisen kommer att påverka arbetspensionssystemet, eftersom det helt beror på sysselsättningen och lönesumman hur mycket pensionsavgifter det flyter in. Som en stimulansåtgärd har det dessutom beslutats om en temporär sänkning av arbetspensionsavgiften.

Elina Lepomäki talar för djärva reformer

Riksdagsledamot Elina Lepomäki vill stärka grundtryggheten på ett sätt som betonar individens ansvar och valfrihet. Hon har lanserat idén om ett system med personliga grundkonton som stöd för olika behov i olika livsskeden. Också arbetspensionssystemet borde bli mer flexibelt på lång sikt, anser hon.

Psykisk ohälsa förkortar arbetslivet

Sjukpensioner som beviljats p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med 25 procent sedan år 2016. Speciellt unga kvinnor och kvinnor nära pensionsåldern har under de senaste åren allt oftare pensionerats på grund av depression. År 2019 var psykisk ohälsa för första gången den vanligaste orsaken till sjukpensionering.

Arbetspensioner betalas årligen för 29 miljarder euro

I fjol var avkastningen på arbetspensionsplaceringarna mycket god, visar sammanställningen av arbetspensionsanstalternas boksslutssiffror från år 2019. Bilagan tar också upp frågan om arbetspensionsbolagens kostnadseffektivitet  och dess betydelse som konkurrensmedel.

Foto: Lehtikuva Reuters

This is staging