Eläketurvan tunteminen auttaa tekemään omaan eläkkeeseen vaikuttavia päätöksiä. Lisäksi eläketietous auttaa arvioimaan keskustelua eläketurvasta ja sen rahoituksesta faktoihin perustuen.  

Luottamus eläketurvaan, sen tulevaisuuteen ja eläkejärjestelmän toimivuuteen voivat vaikuttaa kokemukseen eläketurvan hyväksyttävyydestä sekä arvioihin omasta taloudellisesta tilanteesta eläkeaikana. 

Eläketurvan tunteminen auttaa tekemään omaan eläkkeeseen vaikuttavia päätöksiä. Lisäksi eläketietous auttaa arvioimaan keskustelua eläketurvasta ja sen rahoituksesta faktoihin perustuen.  

Luottamus eläketurvaan, sen tulevaisuuteen ja eläkejärjestelmän toimivuuteen voivat vaikuttaa kokemukseen eläketurvan hyväksyttävyydestä sekä arvioihin omasta taloudellisesta tilanteesta eläkeaikana. 

Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Eläketurvakeskuksen tehtävät määritellään Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa.

Eläketurvakeskus tuottaa palveluita, jotka liittyvät työeläketurvan toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä näiden tukemiseen. Palvelut on kuvattu palvelukartassa, jonka muutokset hyväksyy ETK:n johtoryhmä. Palveluiden sisältöä ylläpidetään ensisijaisesti palvelusalkku-sovelluksessa, jonka linkin löydät Netkon pääsivulta (Salkut). 

Rekisteripalvelut 

 • Työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisältövastuu sekä niihin liittyvän ilmoitusliikenteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen 
 • Rekisteriyhteistyön ja palvelujen kehittäminen 

Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kehittäminen 

 • Yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta huolehtiminen 
 • Työeläkejärjestelmän ja ulkomaisten laitosten välisen sähköisen tietojenvaihdon kehittäminen 

Vakuutusmatemaattiset palvelut 

 • Eläkelaitosten, Työttömyysvakuutusrahaston ja valtion osuuksien määritys työeläkekustannuksista 
 • Laskelmien tuottaminen muille toimijoille 

Lakiasiat 

 • Ratkaisut työeläkelakien soveltamisesta 
 • Suositukset työeläkelainsäädännön soveltamisesta  
 • Lainsäädännön muutosten seuranta ja tiedotus 
 • Työntekijöiden, työnantajien ja yrittäjien neuvonta työeläkeasioissa 

Vakuuttamisvelvollisuuden valvonta 

 • Työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden valvonta ja puutteellisen vakuuttamisen korjauttaminen 
 • Vakuuttaminen työnantajan tai yrittäjän puolesta, jos tämä ei suostu itse ottamaan vakuutusta 
 • Valvonnan viranomaistyö ja työeläkejärjestelmän yhteyslaitoksen tehtävät harmaan talouden torjunnassa 

Ulkomailla tehdyn työn vakuuttaminen 

 • Eläkkeen laskenta organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoa eläkkeen määrästä oman tehtävänsä hoitamiseen  
 • Ratkaisujen antaminen, kun Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan ulkomaantyöhön   
 • EU-jäsenvaltioiden vakuutusmaksujen perintä Suomessa 

Ulkomaiset eläkehakemukset 

 • Eläkehakemusten välitys ulkomaille 
 • Eläkehakemuksia koskevat EU-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten mukaiset yhteyslaitoksen tehtävät 
 • Ulkomaisten eläkehakemusten ja ulkomaantyön vakuuttamisen käsittelyn kehitys ja siihen liittyvä yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa 

Koulutus 

 • Eläkeasioiden ulkoinen koulutus organisaatioille ja asiantuntijoille 

Kansalaisviestintä ja -neuvonta 

 • Työeläkealan yhteisen Työeläke.fi-palvelun sisällöntuotanto, ylläpito ja kehitys 
 • Työeläketurvan kampanjat ja muu kansalaisviestintä 
 • Kansalaisviestinnän yhteistyön koordinointi työeläkealalla 
 • Vakuutettujen, työnantajien ja yrittäjien asiakaspalvelu sekä neuvonta työeläkeasioissa ja ulkomaisissa eläkeasioissa   

Muita testejä

Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.Huolehdimme että etk:laisilla on riittävä osaaminen ja hyvät edellytykset asiantuntijana toimimiseen. Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.

 • Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita.
 • Valvoo työnantajia työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten.
 • Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita.
 • Valvoo työnantajia työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä
 • ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten.

Työyhteisön ja osaamisen kehittämisen teemat asiantuntijatyön tukena

Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.Huolehdimme että etk:laisilla on riittävä osaaminen ja hyvät edellytykset asiantuntijana toimimiseen. Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.

 • Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita.
 • Valvoo työnantajia työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten.

Työeläkkeiden tietotalo

 • Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita.
 • Valvoo työnantajia työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten.

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkkeiden tietotalo. Meillä pääset tekemään haastavia, monipuolisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asiantuntijatehtäviä. Panostamme osaajiemme ammatilliseen kehittymiseen.

 • Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita.
 • Valvoo työnantajia työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten.
otsikko 1 otsikko2 otsikko3 0tsikko4 otsikko5
123 tilastojulkistus   456 777 888 000
34 56 66 77 88
123 234 456 666 6666

työhyvinvointiin. Meillä työskentelee yli 300 etk:laista. Uudet toimitilamme sijaitsevat Helsingissä Kalasatamassa.

Mitä Eläketurvakeskus tekee?

Teemme tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia ja kehittämistä varten. Vastaamme työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta.

 • Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita.
 • Valmistelemme eläketurvaa koskevia lainmuutoksia ja sosiaaliturvasopimuksia sekä osallistumme työeläkealan säädösten valmisteluun.
 • Valvoo työnantajia työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten.

Me etk:laiset teemme töitä kestävän, luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Työeläke-indeksiPalkka-kerroinKansan-
eläke-indeksi
Työeläke-indeksin
muutos, %
Palkka-
kertoimen muutos, %
Kansan-
eläke-
indeksin muutos, %
20142 50911 630111
20152 50911 630121
20162 50911 630131
20172 50911 63044-1
20182 50911 630452
20192 50911 630561
20202 50911 99967-1
20212 50921 222781
20222 50921 345891
20232 50921 899901

Teemme tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia ja kehittämistä varten. Vastaamme työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta. Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita, valmistelemme eläketurvaa koskevia lainmuutoksia ja sosiaaliturvasopimuksia sekä osallistumme työeläkealan säädösten valmisteluun.

MITÄ TARJOAMME?

Työ ja osaaminen
Kiinnostavan ja merkityksellisen työn sisällön, jatkuvan osaamisen kehittämisen ja uudistumisen

Kulttuuri
Avoimen ja keskustelevan organisaatiokulttuurin, tasa-arvoisen työyhteisön, hyvän johtamisen, yhteisöllisyyden ja toisistamme välittämisen

Mitä saat vastikkeeksi
Palkitsemisen ja edut, työn arvostuksen, hyvät puitteet, turvallisen ja joustavan työnantajan

 

MITÄ ODOTAMME?

Oma työ ja siinä kehittyminen
Oman asiantuntijuuden ja työn aktiivista kehittämistä, vastuullista asennetta

Yhteiset työt, työyhteisö ja ETK
Tiedon ja osaamisen jakamista, toiminnan kehittämistä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja rohkeutta kokeilla

Välittämistä ja arvostusta, valmiutta keskusteluun sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

Meillä on töissä monen eri alan osaajia yhteiskunnallisesti tärkeän asian parissa. Meillä tehdään monen eri alan haasteellisia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä positiivisessa ja kannustavassa työyhteisössä. Etk:laisen koulutustausta voi olla mm. sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden, matematiikan, tilasto- ja taloustieteen, juridiikan, tietotekniikan tai viestinnän alalta.

MITÄ TARJOAMME?

Työ ja osaaminen
Kiinnostavan ja merkityksellisen työn sisällön, jatkuvan osaamisen kehittämisen ja uudistumisen

Kulttuuri
Avoimen ja keskustelevan organisaatiokulttuurin, tasa-arvoisen työyhteisön, hyvän johtamisen, yhteisöllisyyden ja toisistamme välittämisen

Mitä saat vastikkeeksi
Palkitsemisen ja edut, työn arvostuksen, hyvät puitteet, turvallisen ja joustavan työnantajan

MITÄ ODOTAMME?

Oma työ ja siinä kehittyminen
Oman asiantuntijuuden ja työn aktiivista kehittämistä, vastuullista asennetta

Yhteiset työt, työyhteisö ja ETK
Tiedon ja osaamisen jakamista, toiminnan kehittämistä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja rohkeutta kokeilla

Välittämistä ja arvostusta, valmiutta keskusteluun sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen

Olet sitten kokeneempi osaaja tai vasta urasi alkutaipaleella, meillä pääset tekemään työtä, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää – teemme yhdessä töitä toimivan työeläketurvan puolesta.

Eläketurvakeskus on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen. Tämä viestii sekä henkilöstön korkeasta omistautuneisuuden asteesta että yrityksen toimintojen pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä. Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown PeoplePower®-tutkimukseen osallistuneille organisaatioille.

Kuvio 1.1.dfdf

Eläketurvan tunteminen

Eläketurvan tuntemista voidaan lähestyä koetun tietotason ja tuntemisen kautta tai yksityiskohtiin liittyvän tiedon näkökulmista. Kyselytutkimusten mukaan harva kokee tuntevansa eläketurvaa hyvin. Osa eläkejärjestelmän yksityiskohdista tunnetaan hyvin, toisien kohdalla tiedoissa on puutteita.

Suomen työeläkejärjestelmässä palkansaajilla ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden (eläkepalkka) tai eläkkeen euromääräistä ylärajaa. Useissa muissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvalle eläkkeelle on asetettu eläkepalkka- tai eläkekatto.

Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri maiden eläkepalkkakattoja ja keskipalkkoja. Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen. Kuvan jälkeen esitettävässä taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa pyöristettynä kymmenen euron tarkkuudelle.

Otsikko 1Otsikko 2Otsikko3
333336565077
4455638788
4543536468643
6458987234
Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen.

Eläkekatto on mahdollista murtaa erinäisin lakisääteistä eläketurvaa täydentävin lisäeläkejärjestelyin, jotka ovat osassa maita pakollisia. Kuvan jälkeen esitettävässä taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa pyöristettynä kymmenen euron tarkkuudelle.

Tämä on faktalaatikko. Faktalaatikon tyylit pitäisi olla samat, kuin normaalissa leipätekstissä.

 • Yksi
 • Kaksi
 • Kolme

Tämä on tavallinen tekstikappale. Listaelementti alla:

 • Yksi
 • Kaksi
 • Kolme


Testi: graafien värit

Testi: viivakuvion värit ja datapisteet

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging