ensimmäinen testi

tarkasta, onko tässä data oikein??

graafin testaus – Huomio: "graafin päällä hiirellä liikuttaessa luvut tulevat näkyviin: sukupuolittain tuhaterotin toimii, mutta yhteensä luvussa tuhaterotin ei ole toiminnassa.

Työ- ja kansaneläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan 2021

sama kuin yllä oleva – x ja y-akselin valinnat toisinpäin

Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain (testaus: monta eläkelajia pinossa & aikasarja)

Vuonna 2021 työeläkejärjestelmän vanhuuseläkkeelle siirtyneet. // Huomio: Graafille täytyy aina antaa otsikko, tai muuten tulee tällainen alla oleva listaus valituista muuttujista. // Avaa taulukko -näkymässä ikäluokan otsikkona on "Vuosi". Onko OK?

Työ- ja kansaneläkkeensaajien keskieläke 2021 (ve&tk) // Miten esitysmuodon saisi niin, että vierekkäin ve sekä tk pylväät sukupuolittain?

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging