Tällä sivulla testataan Avainluvut-palvelun asetteluja. Tämä on leipätekstiä.

Työ- ja Kelan eläkemenot eläkelajeittain, milj. euroa

Tämä on taulukon alaviite -tyyliä.

Indeksiluvut ja niiden muutokset

Pitkä alahuomautus leipätekstinä. Suomen työeläkkeensaajat -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä. Tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkkeensaajista ja työeläkkeelle siirtyneistä.

Työkyvyttömyyseläkemenot sairauspääryhmän ja sukupuolen mukaan, milj. euroa

Tämä on taulukon alaviite. Tämä on taulukon alaviite. Tämä on taulukon alaviite. Tämä on taulukon alaviite. Tämä on taulukon alaviite.Tämä on taulukon alaviite. Tämä on taulukon alaviite. Tämä on taulukon alaviite.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa

Suomessa asuvien eläkkeensaajien lukumäärä sukupuolen mukaan

Lyhyt alahuomautus leipätekstinä.

Työ- ja kansaneläkkeensaajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä

Indeksilukujen vuosimuutokset

Testihaitarin testisisältö

Omaa eläkettä saaneet iän ja sukupuolen mukaan

Testilista:

  • asia 1
  • asia 2
  • asia 3

Työ- ja Kelan eläkemenot eläkelajin ja sukupuolen mukaan, milj. euroa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging