Taulukko-lohkolla luotu taulukko, jossa otsikkorivi ja alatunniste(rivi)

Työeläke-etuusMiehetNaisetKaikki
Kaikki eläkelajit685 500836 5001 522 000
Omaan työuraan perustuva eläke676 900812 0001 488 900
Vanhuuseläke598 700733 8001 332 500
Osittainen varhennettu vanhuuseläke18 30013 30031 600
Työkyvyttömyyseläke59 90064 800124 700
Maatalouden erityiseläke2 1005 0007 200
Leskeneläke26 000191 000217 000
Lapseneläke5 8005 70011 500
Yhteensä2 763 2003 423 9006 842 100

Taulukko Faktalaatikossa, jossa otsikkorivi ja alatunniste(rivi)

Yhteensä
2 763 200
3 423 900
6 842 100
Työeläke-etuus
Miehet
Naiset
Kaikki
Kaikki eläkelajit
685 500
836 500
1 522 000
Omaan työuraan perustuva eläke
676 900
812 000
1 488 900
Vanhuuseläke
598 700
733 800
1 332 500
Osittainen varhennettu vanhuuseläke
18 300
13 300
31 600
Työkyvyttömyyseläke
59 900
64 800
124 700
Maatalouden erityiseläke
2 100
5 000
7 200
Leskeneläke
26 000
191 000
217 000
Lapseneläke
5 800
5 700
11 500

Eläkkeensaajien lukumäärä eläkelajin mukaan

Eläkkeensaajien lukumäärä

1956 Merimieseläkelaki (MEL) ja uusi kansaneläkelaki (KEL)
1962Työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki (LEL)
1964Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki (KVTEL, vuodesta 2003 KuEL)
1966Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL)
1967Valtion eläkelaki (VEL, vuodesta 2007 VaEL)
1970Yrittäjän eläkelaki (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL)
1986Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki (myöhemmin Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki) (TaEL)
1998Kaikki lyhyet ja kaikki pienipalkkaiset työsuhteet eläketurvan piiriin
2000Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta
2005Eläkeuudistus, jossa mm. eläkeaikainen työ eläketurvaa kartuttavaksi
2007TEL, LEL ja TaEL yhdistyvät TyEL:iksi, jossa vakuuttamisella hyvin matala alaraja
2009Apurahalla työskentelevät tutkijat ja taiteilijat MYEL:iin
2011Takuueläke
2017Eläkeuudistus. Vanhuuseläkeikä nousee asteittain. Eläkettä karttuu 17 vuoden iästä lähtien 1,5 % koko palkasta. Uusina eläkemuotoina osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke. KuEL, VaEL, KiEL ja KelaL yhdistyvät JuEL:ksi.

Aikamuuttujatesti

Testi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging