Yleistiedoksiantona ilmoitetaan työeläkevakuuttamista tai eläkeasiaa koskevista päätöksistä tai asiakirjoista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon muulla tavoin.

Tiedoksiantoa koskevat ilmoitukset ovat nähtävillä Eläketurvakeskuksen verkkosivulla 7 + 30 päivää ilmoituksen julkaisupäivästä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Yleistiedoksianto koskee seuraavia henkilöitä tai yhteisöjä.


Yleistiedoksiannot, julkaistu 15.11.2022

Meikäläinen, Maija
Kallen kahvila, y-123456


Yleistiedoksiannot, julkaistu 22.11.2022

Meikäläinen, Matti
Liisan leipomo, y-234567


Yleistiedoksiannot, julkaistu 29.11.2022

Pekan pulla, y-356789
Meikäläinen, Ville


Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging