RATKAISTU – Negatiivisten arvojen ongelmat pylväskuviossa (1.2.2024)

RATKAISTU – 1. Poistetaan piirakkakuvion näytä taulukko -taulun ensimmäiseen soluun tuleva ylimääräinen teksti

Suomeksi:

{names[0]}

Kieliversioissa:

Category

RATKAISTU – 2. Korjataan kuvion näyttötaulukon tuhat- ja desimaalierottimet takaisin noudattamaan samoja sääntöjä kuin muissa taulukoissa:

Tuhaterotin:

 • FI ja SV: välilyönti
 • EN: pilkku

Desimaalierotin:

 • FI ja SV: pilkku
 • EN: piste

Testigraafi ongelmiin 1 ja 2

3. Viivakuvion muodostumisen ongelmat

Viivakuvio ei piirry alla olevan kuvion datalla.

Viivakuvioita on onnistuttu piirtämään ainoastaan datalla, jossa x-akselin muuttujana on vuosi. Muilla muuttujilla viivakuvio ei piirry lainkaan.

Onko syynä

 • kuviotyyppi vaatii vuosimuuttujan x-akseliin?
 • kuvion taustalla olevan tietokantataulun rakenne on liian monimutkainen?
  (Pylväskuvio kuitenkin piirtyy)

Testigraafi ongelmaan 3

Testigraafi ongelmaan 3

Tämä on taulukon alaviite tilastoilleTaulukossa

 • Ratkaistu – Ensimmäisen solun taustaväri muutetaan harmaaksi
 • Ratkaistu –Lähde-teksti tasataan oikealle taulukon reunaviivaan
 • Tietokannassa käytetty puuttuvan tiedon merkki – (ei havaintoja) toistetaan samalla merkillä -. Merkki korvautuu nyt toisella puuttuvan tiedon merkillä (. .). Graafin näyttötaulussa merkki toistuu epälukuna.

  Taulukoissa käytettävät puuttuvan tiedon merkit:
  Tietokannassa .. –> Taskutilastossa . .
  Tietokannassa – –> Taskutilastossa –

Esimerkki: Puuttuvan tiedon merkit

Taulukko tietokannassa, puuttuvan tiedon merkkinä viiva: https://tilastot.etk.fi:443/sq/ae113cc6-4a3c-4c2f-a815-a22e95fada55

Esimerkki: Epälukutesti näytä taulukko -toiminnossa

Kuviossa

 • Ratkaistu – y-akselin otsikko siirretään akselin lukuarvojen yläpuolelle vaakasuoraan.
 • Ratkaistu – akseleissa alle 10 000 suuruisiin lukuihin lisätään tuhaterotin (jos mahdollista sekoittamatta vuosilukuja)

———————————————————————–

Ratkaistu – Kuvion näyttötaulussa

 • Näytetään desimaalit samalla tarkkuustasolla kuin kuviossa. Nyt tauluissa on sama määrä desimaaleja, mutta luvut pyöristyvät tasalukuihin. (Oikeat luvut vilahtavat näytöllä ennen pyöristystä)

Ratkaistu – Desimaalien tarkkuustaso näyttötaulussa

————————————————————————–

Ratkaistu – Piirakkakuviossa kuvion päällä liikuttaessa lukuarvot eivät tule näkyviin

Vain pelkät otsikot näkyvät

Ratkaistu – Aikasarjataulukkoon muodostuu ylimääräisiä rivejä.

Muodostuvien rivien määrä on valittujen vuosien määrä kerrottuna itsellään:

 • 3 vuotta –> 3×3 riviä
 • 5 vuotta –> 5×5 riviä
 • jne.

Jos on valittu esitettäväksi esim. kuusi vuotta, taulussa näkyy kuuden vuoden vuosiluvut yhteensä kuusi kertaa.

Ratkaistu – Aloitussivun kuvakkeen aikatekstin oletusarvo:

 • Vuonna-sanaan vaihdetaan pieni alkukirjain
 • kieliversioihin oletukseksi SV: år, EN: in

Tilataan– Aloitussivun kuvakkeen aikamuuttuja:

 • Jos aloitussivun kuvakkeen JSON-koodissa ei ole käytettävissä vuosimuuttujaa (”code”: ”Vuosi”), käytetään kuukausimuuttujaa (”code”: ”Kuukausi”). Koodissa esiintyy vain jompikumpi muuttujista, ei koskaan molemmat.
 • Kuukausimuuttujan arvo muunnetaan kuvakkeella näytettävään muotoon
  ”kuukausi-sanana vuosiluku-numeroina”:
  2022M01 –> tammikuu 2022 – januari 2022 – January 2022
  2022M02 –> helmikuu 2022 – februari 2022 – February 2022
  jne.

Käsittelyssä – Kahden desimaalin luvut eivät toistu oikealla tarkkuustasolla taulukoissa ja aloitussivulla. Luvut pyöristyvät oikein, mutta ne halutaan esittää samalla tarkkuudella kuin tietokannassa:

Kaksi desimaalia pyöristyy yhteen tuhaterottimellisissa luvuissa: 23 116,28 –> 23 116,3

Kaksi desimaalia pyöristyy kokonaislukuun pienissä luvuissa: 6,80 –> 7

Ratkaistu – Testigraafi 1

Kuvion datataulukkoon (näytä taulukko) laitetaan samat asetukset kuin perustaulukkoon:

 • lukujen tasaus oikealle alas
 • tuhaterotin FI ja SV: väli – EN: pilkku
 • desimaalierotin FI ja SV: pilkku – EN: piste

Testitaulukko 1

Testitaulukko 1:

 • Ratkaistu – Lähde-tietoon korjataan Eläketurvakeskus isolla alkukirjaimella
 • Ratkaistu – Taulukkoon tulee ylimääräinen lisäsarake oikealle. Tämä on osa isompaa ongelmaa, jota en ole pystynyt vielä määrittelemään tarkemmin. Saattaa liittyä monimutkaisiin tietokantatauluihin, joissa on runsaasti valintalaatikoita.

Ratkaistu – Testitaulukko 2

Testitaulukko 2:

 • Tyhjiin soluihin (tässä Keskieläke, euroa/kk) laitetaan merkiksi kaksi pistettä . . eli piste-välilyönti-piste. Tietokannasta tulee näihin automaattisesti arvo ’null’.

Muita kysymyksiä

 • Ratkaistu ETK:ssa – Onko taulukoiden/graafien määrä rajattu 10 kpl per sivu? Tarvitsemme enemmän (muutettu Tilastotietokannan API-asetuksia sallimaan useampi yhteys).
 • Ratkaistu – Taulukoiden ensimmäiselle riville tulee näkyviin (taulukon ensimmäisen) tilastovuoden vuosiluku. Se on monissa taulukoissa tarpeellinen, mutta aikasarjataulukoissa turha tai hämäävä. Voiko vuosiluvun valita piilotettavaksi?

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging