Ajankohtaislistaus
31.8.2020

ETK lähettää syyskuussa 5000:lle suomalaiselle eläkkeensaajalle kyselylomakkeen, jolla kartoitetaan vastaajien taloudellista hyvinvointia.

ETK toteuttaa syyskuussa toistamiseen tutkimuksen, jossa selvitetään tuhansien eläkkeensaajien mielipiteitä toimeentulosta ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Lähetämme kyselylomakkeen 5 000:lle satunnaisesti valitulle 55 vuotta täyttäneelle eläkkeensaajalle.

Osa tutkimukseen valituista on uusia ja osa on vastannut kyselyyn jo aiemmin. Vuonna 2017 ensimmäisen kerran toteutetusta kyselystä julkaistiin useita tutkimuksia, jotka herättivät laajaa keskustelua eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta Suomessa. Vuoden 2020 tutkimuksen avulla pystymme nyt ensimmäistä kertaa seuraamaan eläkeajan taloudellista hyvinvointia ja sen muutoksia kattavasti.

Lomakkeen kysymykset käsittelevät eläkkeensaajien toimeentuloa. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita eläkkeensaajien kokemuksista ja niistä toimeentuloon liittyvistä asioista, joista tietoa ei saada rekistereistä. Kyselyyn on lisätty edelliseen tutkimukseen saatujen kehitysehdotusten perusteella myös kysymyksiä velkaantumisesta ja velkojen maksuvaikeuksista sekä rahankäytöstä parisuhteessa. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan ajankohtaista tietoa koronapandemian vaikutuksista eläkeläisten tilanteeseen.

Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastaajia koskevaa tietoa raportoida. Osoitteiden tietolähde on Digi- ja väestötietovirasto.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan 10 kappaletta 50 euron S-ryhmän lahjakortteja, joita voi käyttää monipuolisesti tavarataloissa, ravintoloissa, kahviloissa ja hotelleissa.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan vuonna 2021.

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging