Blogilistaus

Aloittavien yrittäjien työtulot keskittyvät muutamaan lukuun. Näitä ovat YEL-minimi, työttömyysturvan alaraja ja niiden tuntumassa olevat tasaluvut sekä esimerkiksi 10 000, 15 000, 20 000 ja 30 000 euroa.

YEL-minimin (7 958,99 euroa) ja sen lähistön suosio alkutyötulona on yleistynyt selvästi viime vuosina. Niiden osuus on kasvanut viidessä vuodessa 19 prosentista 44 prosenttiin aloittajista, kun tarkastellaan kymmentä vuosittain suosituinta alkutyötuloa. Muiden suosituimpien työtulojen osuudet ovat muuttuneet vähemmän tai pysyneet suunnilleen ennallaan. Alkutyötulojen keskiarvo oli viime vuonna 15 700 euroa vuodessa. YEL-minimi oli suosituin alkutyötulo kaikissa ikäluokissa.

Kuviossa näkyy joidenkin suosituimpien YEL-alkutyötulojen osuuksia vuosina 2010–2019. Kuvio on tehty kymmenen suosituimman alkutyötulon aineistosta. YEL-minimin ja sen lähistön suosio alkutyötulona on kasvanut vuodesta 2015 alkaen ja oli vuonna 2019 44 prosentilla alkutyötulona. Vanhalla työttömyysturvan alarajalla aloitti vakuutuksen ennen vuotta 2015 noin 10–15 prosenttia aloittajista samoin kuin uudella työttömyysturvan alarajalla sen jälkeen. 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 ja 40 000 euron työtuloilla aloittajien osuus on ollut 5 prosentin molemmin puolin, näistä 20 000 euroa on ollut suosituin.

Alkutyötulot ovat keskittyneet yhä enemmän YEL-minimiin ja sen ympärille vuodesta 2015 lähtien. Tuolloin työttömyysturvan alarajaa korotettiin. 10 000 ja 12 000 euron työtulojen suosio laskee – ne eivät enää ylitä uutta työttömyysturvan rajaa.

Paljon myös pienimuotoista yrittäjyyttä

Osa yrittäjyydestä on laajuudeltaan pienimuotoista, jolloin pienempi YEL-työtulokin on paikallaan. Viime vuosina on puhuttu paljon esimerkiksi laskutuspalveluyrittäjyyden lisääntymisestä. Suuri osa tästä yritystoiminnasta on tosin niin pientä, että se jää ainakin ansioiden ja ehkä yritystoiminnan ajallisen kestonkin perusteella nykyisen YEL-minimirajan ja -keston alle. 

YEL-minimiä ja työttömyysturvan alarajaa korotetaan vuosittain palkkakertoimella. Siten alkutyötulot ikään kuin ”pakolla” nousevat, vaikka muuten muutoksia ei tapahtuisi. Tämä voi näkyä ajan myötä myös alkutyötulojen keskiarvossa. Jossain vaiheessa alarajat ylittävät esimerkiksi työtulot 10 000 ja 15 000 euroa, jos indeksikehitys jatkuu nykyisellään.

Tuntuu luonnolliselta, että tasaluvut muodostuvat suosituiksi, kun työpanoksen arvoa pohditaan (”Otetaan työtuloksi vaikka kakskyt tonnia!”). Työtulopohdintaan vaikuttanevat muun muassa yrittäjätuttujen ja -sukulaisten kokemukset, netissä jaetut tarinat, mielikuvat ja luottamus eläkejärjestelmään, taloustilanne, yrittäjien varsinaisten tulojen kehitys, eri tahoilta saatu informaatio ja yrittäjän muu varautuminen riskeihin.

Työtulojen keskiarvo laskenut

2000-luvun alussa alkutyötulot keskimäärin nousivat. Viime vuosina alkutyötulojen ja myös kaikkien yrittäjien YEL-työtulojen keskiarvo on laskenut. Tutkimuksista tiedetään, että yrittäjien YEL-työtulot ovat keskimäärin yrittäjän todellisia tuloja matalammat, vaihtelua on toki huomattavasti. Vanhemmissa ikäluokissa on keskimäärin korkeammat YEL-työtulot kuin nuoremmissa, tosin työtulojen keskiarvo on laskenut kaikissa ikäluokissa.  

Keväällä alkaneen koronaviruspandemian aiheuttama kriisi on tuonut vaikeuksia monille yrittäjille. Alustavat havainnot YEL-työtulojen kehityksestä kertovat, että yrittäjät ovat muuttaneet YEL-työtulojaan sekä ylös- että alaspäin. Kriisitilanne näyttää herättäneen pohtimaan sosiaaliturvaa uudella tavalla, ja etenkin kriisin alussa YEL-työtuloja nostettiin

Onko YEL-maksu liian korkea?

Usein kuulee YEL-työtulon tasoa pohdittaessa sanottavan, että YEL-maksu on liian korkea. Pienituloisen tai aloittavan yrittäjän tilanne voi olla sellainen, ettei ole varaa maksaa maksuja korkeamman työtulon mukaan. Mutta onko YEL-maksu sinänsä korkea? YEL-maksun taso määräytyy keskimääräisen TyEL-maksun tason perusteella. YEL:n etuuksiin kuuluu esimerkiksi vanhuuseläke niin pitkäksi aikaa kuin elää, työkyvyttömyysturva, jossa eläkettä saa myös siltä ajalta, kun ei sairauden vuoksi pysty enää olemaan töissä sekä perhe-eläke. YEL-maksu on kokonaan verovähennettävä.

Aiemmassa blogissani on pohdittu, mitä YEL-vakuutuksen sisältämä turva voisi maksaa, jos sellainen olisi yksityisellä markkinalla tarjolla. Myös työeläkevakuutuksen sisältämän turvan ja sijoitusmarkkinoilta saatavan tuoton vertailua on pohdittu blogissa.

YEL-työtulo

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sen tulisi vastata yrittäjän työpanosta, ja sen voi vahvistaa YEL-minimin ja -maksimin 7 958,99 ja 180 750 euron väliltä. YEL:n mukaan vakuutettavan yrittäjän toiminnan on jatkuttava vähintään neljä kuukautta. Työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän eläkemaksut sekä sosiaaliturvaetuudet, kuten eläke, vanhempainraha ja sairauspäiväraha.

Tilasto yrittäjien YEL-työtuloista

Blogikirjoituksia Etk.fi:ssä:

Eeva Poutiainen: Mitä YEL-vakuutuksen kaltainen yksityinen vakuutusturva voisi maksaa?
Jarno Varis: Kuinka paljon Eläke-Eskon työeläkevakuutus tuottaa?
Mika Vidlund: Suomen yrittäjien eläketurva muita maita kattavampiVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging