A1-todistus koskee työskentelyä EU-maassa, Islannissa, Isossa-Britanniassa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä. Se osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöäan todistuksen saaja kuuluu ja mihin maahan työnantaja maksaa työntekijästä sosiaalivakuutusmaksut.

A1-todistus on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään. Suomessa todistus myönnetään suomeksi tai ruotsiksi riippuen todistuksen haltijan äidinkielestä. Koska A1-todistus on rakenteeltaan vakiomuotoinen, pystyy eri kielillä myönnettyjä A1-todistuksia ymmärtämään vertailemalla sitä alla olevaan ohjeeseen.

1. Todistuksen haltijan henkilötiedot

Todistuksen kohdassa 1 ilmoitetaan todistuksen haltijan henkilötiedot, esimerkiksi syntymäaika, henkilötunnus, nimet, osoite asuinvaltiossa sekä osoite työskentelyvaltiossa.

2. Sovellettava jäsenvaltion lainsäädäntö

Todistuksen kohdassa 2.1 ilmoitetaan maa, jonka sosiaaliturvaa sovelletaan eli maa, joka on myöntänyt todistuksen. Kohdassa 2.2 kerrotaan todistuksen voimassaoloaika. Todistuksen voimassaoloaikana lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut tulee maksaa kohdassa 2.1 ilmoitettuun maahan. Todistus myönnetään aina määräajaksi. Useanmaan työskentelyä, koskevassa todistuksessa saattaa olla rastittuna myös kohta 2.5 eli sosiaaliturvan määrittäminen on väliaikaista ensimmäisen kahden kuukauden ajan.

3. Asema, jossa työskentelet

Todistuksen kohdassa 3 on ilmoitettu todistuksen haltijan työskentelytilanne ja rooli.

Jos todistukselle on rastittu kohta 3.1. tarkoittaa se, että todistuksen haltija on lähetty työntekijä ja ulkomainen työnantaja maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut työskentelystä kohdassa 2.1 ilmoitettuun maahan.

Jos todistukselle on rastittu kohta 3.2 tarkoittaa se, että työntekijä työskentelee useassa maassa ja kaikki työnantajat maksavat sosiaalivakuutusmaksut todistuksen myöntäneeseen maahan. Jos suomalainen työnantaja palkkaa ulkomaisen työntekijän ja työntekijä toimittaa nähtäväksi toisen maan myöntämän A1-todistuksen, jossa on rastittu, kohta 3.2 tarkoittaa se, että myös suomalaisen työnantajan tulee maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut todistuksen myöntäneeseen maahan todistuksen voimassaoloaikana.

Jos todistukselle on rastittu kohta 3.3 tai 3.4 on todistuksen haltija yrittäjä tarkoittaa se, että henkilö on yrittäjä ja yrittäjä itse vakuuttaa työskentelynsä todistuksen myöntäneessä maassa.

4. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot  

Todistuksen kohdassa 4 on tietoa todistuksen haltijan työnantajasta tai yrittäjän yrityksestä. Yhden maan työskentelytilanteissa kohdassa 4 on useimmiten lähettävän työnantajan tai yrityksen tiedot.

5. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot siinä valtiossa, jossa työskennellään

Todistuksen kohdassa 5 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista, yrityksestä ja työntekopaikoista työskentelymaassa tai -maissa. Usean maan tilanteissa kohdassa 4 ja 5 voi olla useiden eri työnantajien tietoja useassa eri maassa. Usean maan tilanteessa kohtaan 5 ei kuitenkaan välttämättä ole merkitty lainkaan työntekopaikkaa ja valittuna voi olla vain kohta 5.3 ”Ei pysyvää osoitetta työskentelyvaltiossa tai jäsenvaltiossa, jossa työskentelet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana”.

6. Lomakkeen täyttävä laitos 

Todistuksen kohdassa 6 on myöntävän laitoksen tiedot. Todistus voi olla sähköisesti allekirjoitettu ja siinä saattaa olla leima tai numerosarja.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

  • Mikä A1-todistus on?
  • Sosiaalivakuutusmaksut Suomessa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging