Ajankohtaislistaus
20.2.2020

Rakennusalan yritykset maksavat tavallista korkeampaa työeläkemaksua. Finanssialalla maksut ovat puolestaan keskimääräistä matalampia. Maksujen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden määrä, yrityksen koko ja työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset. Voit tutkia työeläkemaksujen suuruutta toimialoittain visualisoinnilla.

Suurista toimialoista etenkin rakennusalan yritykset maksoivat tavallista korkeampaa työeläkemaksua (24,7 %) vuonna 2018, käy ilmi Yritysten työeläkemaksut -tilastosta.

Matalimmat työeläkemaksut olivat rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla (21,1 %).

Keskimääräinen työeläkemaksu työeläkeyhtiössä vakuuttaneelle yritykselle oli 24,3 prosenttia palkkasummasta. Maksu sisältää sekä työnantajan että työntekijän osuuden.

Siirry yritysten työeläkemaksut toimialoittain -visualisointiin

Työeläkemaksun suuruuteen vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli, jolla kannustetaan suuria yrityksiä pitämään huolta työntekijöistään. Mallin mukaan työnantajat, joilla on vähän työkyvyttömyystapauksia, maksavat pienempää työeläkemaksua, ja päinvastoin.

Maksuluokkamallin piiriin kuuluvat työnantajat, joiden palkkasumma on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa tai enemmän.

– Toimialojen keskimääräiset maksut eroavat tavallisena vuonna vain joitakin prosentin kymmenyksiä, mutta on kiinnostavaa, että melko samassa järjestyksessä ollaan vuodesta toiseen, kertoo matemaatikko Meeri Kesälä Eläketurvakeskuksesta.

Lisäksi suuret työnantajat saavat maksun alennusta matalampien hoitokulujen vuoksi.

Työeläkeyhtiöt kilpailevat asiakashyvityksillä

Yrityksen koon lisäksi maksuun vaikuttavat työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset ja eläkesäätiöiden ja -kassojen maksujen vaihtelu.

Asiakashyvitykset ovat työeläkeyhtiöiden asiakkaille jaettavaa ylijäämää, jota kertyy toiminnan tehokuudesta ja sijoitustoiminnasta. Mitä tehokkaampi yhtiö on, sitä pienempää maksua se voi asiakkailtaan periä, ja näin houkutella uusia asiakkaita. Vastaavasti vakavarainen eläkesäätiö tai -kassa voi periä keskimääräistä alempaa maksua.

Visualisointi havainnollistaa toimialojen koon ja maksuprosentit

Yritysten työeläkemaksut -visualisoinnin avulla voit tutkia eri toimialojen työeläkemaksun suuruutta ja sen kehitystä vuodesta 2013 alkaen.

Ympyrän koko vastaa toimialan kokoa vakuutetun palkan määrässä mitattuna ja ympyrän väri kertoo toimialan maksutasosta. Toimialan tarkat tiedot saa näkyviin siirtämällä hiiren vastaavan alueen päälle.

– Nämä tiedot on meillä julkaistu vuosittain tilastotietokannassa ja taitetun PDF-julkaisun liitetaulukoissa, mutta visualisointi innostaa ainakin minua tutkimaan lukuja ihan eri tavalla, kertoo Kesälä.

Lisätietoja:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging