Ajankohtaislistaus
16.9.2019
Kolme sinipohjaista EU-lippua.

Työvoiman vapaan liikkuvuuden periaate on yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista. Jotta vapaa liikkuvuus voidaan taata kaikille ja samalla varmistaa sosiaaliturvaoikeudet, pitää viranomaisten tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä, todettiin EU-verkoston Suomessa pidetyssä MoveS-seminaarissa.

Sosiaaliturvalaitosten ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen ja luottamuksen lisääminen nähdään yhtenä ratkaisuna työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja sosiaaliturvaoikeuksien takaamiseen kansalaisille.

Eläketurvakeskuksessa 13. syyskuuta järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa eri maiden sosiaaliturva-asiantuntijat valottivat EU:n toimintaa ohjaavan vilpittömän yhteistyön periaatteen taustoja, tarkoitusta ja toimivaa toteuttamista.

Yhteistyön toimivuudesta saatu kokemuksia

Yhteistyön periaate edellyttää EU:n jäsenvaltioiden eri toimijoilta ja viranomaisilta luottamusta toisten maiden viranomaisiin.

Yhteistyö on kuitenkin usein haastavaa monikulttuurisessa ja -kielisessä yhteisössä. Tästä asiantuntijat keskustelivat seminaarissa avoimesti tuoden esiin eri maiden näkökulmia ja hyväksi todettuja käytäntöjä.

Seminaarin ensimmäiset puheenvuorot käyttivät EU:n sosiaaliturvalainsäädännön arvostetut asiantuntijat. Jean-Philippe Lhernould (University of Poitiers) avasi kuulijoille luottamukseen perustuvan yhteistyön periaatteen taustoja. Itävallan sosiaaliministeriöstä Bernhard Spiegel täydensi kokonaisuutta esittämällä analyysin periaatteen toimivuudesta EU:n sosiaaliturvalainsäädännössä.

Iltapäivän aikana kuultiin myönteisiä kokemuksia niin Suomen ja Viron kuin Ruotsin ja Tanskan esimerkeissä toimivasta ja tehokkaasta viranomaisyhteistyöstä. Tulokset ovat suoraan nähtävillä kansalaisten arkielämässä tietona muun muassa siitä, mikä maa maksaa vanhempainetuudet tai mihin maahan eläkettä karttuu.

Tekniikka kehittyy, mutta luottamus on tärkein

EU:n eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiä liikkuvien ihmisten tapauksissa yhteensovittava lainsäädäntö ei toimi, ellei luottamusta ja siihen nojaavaa lojaalia yhteistyötä ole eri maiden viranomaisten välillä.

MoveS-seminaarin osallistujia 13.9.2019 Eäketurvakeskuksessa.
Viranomaisyhteistyön kokemukset eri maissa keskusteluttivat asiantuntijoita MoveS-seminaarissa Eläketurvakeskuksessa.

Tietä toimivaan yhteistyöhön maiden välillä silottavat tänä vuonna perustettu Euroopan työviranomainen ja käynnistymässä oleva sähköisen tiedonvaihdon nk. EESSI-järjestelmä. Lisäksi EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista säätelevää lainsäädäntöä ollaan uudistamassa siten, että myös se tukisi paremmin jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitosten välistä yhteistyötä.

Seminaarin järjestivät EU:n MoveS-verkosto ja sen suomalaiset jäsenet Eläketurvakeskuksesta ja Kelasta. Seminaarin esitykset julkaistaan myöhemmin syksyllä MoveS-verkoston sivuilla.


Mikä MoveS-verkosto?

  • EU- ja ETA-maiden oikeudellisista asiantuntijoista koostuva verkosto.
  • Toimii Euroopan komission oikeudellisena apuna työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.
  • Pyrkii lisäämään jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tietämystä ja osaamista työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta Euroopassa, järjestämällä mm. seminaareja ja kirjoittamalla raportteja.

Kuva: iStock
Seminaarikuva: Noora Allenius

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging