Ajankohtaislistaus
15.7.2020

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Katso-palvelusta luovutaan vuoden 2020 lopussa. Jatkossa A1-todistuksen hakeminen tapahtuu vain Suomi.fi-valtuuksien avulla. Tarvittaessa voit käyttää uutta virkailijavaltuuttamispalvelua Suomi.fi-valtuuksien hankkimiseen.

Lähetetyn työntekijän A1-todistusta haetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) sähköisestä asiointipalvelusta. Kun hoidat lähetetyn työntekijän hakemusasioita asiointipalvelussamme, tarvitset Suomi.fi-valtuuden nimeltä ”Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen”.

Osa asiakkaistamme käyttää asioidessaan yhä Katso-valtuuksia. Pyydämme asiakkaitamme huomiomaan, että Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Katso-palvelusta luovutaan kokonaan vuoden 2020 lopussa ja työnantajan tulee hankkia Suomi.fi-valtuudet Katso-valtuuksien tilalle.

Ne työnantajat, jotka eivät ole pystyneet aikaisemmin käyttämään ETK:n sähköistä asiointipalvelua, voivat nyt siirtyä asiointipalvelun käyttäjiksi hankkimalla Suomi.fi valtuutusoikeuden ns. virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Virkailijavaltuutuspalvelu mahdollistaa ETK:n sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton kaikille työnantajille.

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu aloitti toimintansa

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja ulkomaiset yritykset eli ne toimijat, joiden nimenkirjoitusoikeutta ei ole mahdollista tarkistaa esimerkiksi kaupparekisteristä.

Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työnantaja voi hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuuksia, jotka ovat tyyppiä valtuutusoikeus. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutusoikeuden saaminen edellyttää valtuushakemuksen tekemistä.

Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelun on toteuttanut Digi- ja väestötietovirasto. Sen tarjoamisesta vastaa Verohallinto.

Aiheesta lisää

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging